Οι πνευματικοί γεννήτορές μας

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Είναι αδύνατον να μπει κανείς στη βασιλεία των ουρανών, αν πρώτα δεν αναγεννηθεί με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Πνεύμα, καθώς επίσης κι αυτός πού δεν τρώει τη σάρκα του Κυρίου και δεν πίνει το αίμα Του αποκλείεται από την ουράνια ζωή, όλα αυτά δε γίνονται με κανέναν άλλον, επιτελούνται δε με τα άγια εκείνα χέρια, του ιερέως εννοώ· πώς λοιπόν χωρίς τα χέρια αυτά θα κατόρθωνε κανείς να επιτύχει τα στεφάνια των δικαί­ων;
Γιατί αυτοί είναι, ναι αυτοί, πού έχουν πάρει πάνω τους την ευθύνη για τις πνευματικές ωδίνες και για την πνευματική ανα­γέννησή μας κατά το Άγιο Βά­πτισμα. Απ’ αυτούς ντυνόμαστε τον Χριστό και γινόμαστε μέλη του Αγίου σώματός Του. Ώστε δικαίως οι ιερείς θα έπρεπε να θεωρούνται από εμάς σεβαστότεροι όχι μόνο από τους άρχοντες και σημαντικότεροι από τους βασιλιάδες, αλλά πο­λυτιμότεροι ακόμη και από τους γονείς μας. Γιατί εκείνοι μεν μας γέννησαν με το αίμα τους και από την επιθυμία της σάρκας, ενώ στους ιερείς χρωστάμε τη γέννησή μας από τον Θεό, τη νέα γέννησή μας με το Άγιο Βάπτισμα στην πραγματική ελευθε­ρία και γινόμαστε κατά χάρη υιοί Θεού.
Οι μεν γονείς μας μάς γεν­νούν για την παρούσα ζωή, ενώ οι ιερείς για τη μέλλουσα. Εκείνοι μεν δεν μπορούν να μας γλυτώσουν ούτε από τον σωματικό θάνατο ούτε και να μας προφυλάξουν από την προ­σβολή κάποιας αρρώστιας· ενώ οι ιερείς πολλές φορές έσωσαν κάποια ταλαιπωρημένη ψυχή πού οδηγείτο στην απώλεια, κάνοντας σ’ άλλους ελαφρότερη την τιμωρία, άλλους δε εμποδίζοντας να πέσουν σε παρα­πτώματα όχι μόνο με τη διδασκαλία και με τις νουθεσίες, αλλά και με τη βοήθεια των προσευχών τους.
Γιατί, αν αυτοί πού ανέλαβαν τη διακυβέρνηση των πόλεων, όταν τυχαίνει να μην είναι συνετοί και διο­ρατικοί, και τις πόλεις ξεθεμελιώνουν και τους εαυτούς τους καταστρέφουν, τότε εκείνος που του έλαχε ο κλήρος να κοσμήσει τη νύμφη του Χριστού, πόση άραγε δύναμη χρειάζεται, κατά τη γνώμη σου, τόσο δική του όσο και από τον ουρανό, ώστε να μην αποτύχει;
Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος