Άρθρα

Ο, ΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Οἱ ἄλλοι εἶναι ἡ κόλαση καί ὁ παράδεισός μας. Tό ἀλωνάκι πού ἀλέθεται ὁ ἐγωκεντρισμός μας. Oἱ ἄλλοι εἶναι οἱ μάρτυρες πώς ὑπάρχουμε. Ὁ καθρέφτης πού ψάχνουμε τό ποιοί εἴμαστε …

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

«…ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί» Ἁγ. Ἰωάννης Θεολόγος, ἐπιστολή Α΄, 2, 16. Ἡ ἁμαρτία, πού συνθέτει ὅλες τίς ἁμαρτί­ες τοῦ κόσμου, …

ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Πρῶτα-πρῶτα, παιδί μου, δέν γνωρίζουμε τόν τρόπο πού οἰκονομεῖ ὁ Θεός τή ζωή μας καί ὀφείλουμε νά Τοῦ παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν κυβερνήσει – πράγμα πού ὀφείλουμε ἀκριβῶς …

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Tά μάτια στίς βυζαντινές εἰκόνες, ἁγίων καί μαρτύρων, τά ἐκστατικά, εἶναι διαφορετικά ἀπ’ τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων. – Ὠ δόξα τῆς πατρίδας μου διπλῆ κι’ ἀπέραντη χαρά ἡ προσφορά, ἀνθρώπινη, δική …

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ἄχ! τό μέγα μυστήριο τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς! Ἔχουν χυθεῖ ὠκεανοί μελάνης στούς αἰῶνες γιά τά πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε. Πιστεύω πώς ὁ ἄνθρωπος καθορίζεται ἀπό τρία κομμάτια του: Tήν κληρονομικότητά του, …

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

…Χριστοδούλου Ἀρχιερέως καί ὑπέρ ἰάσεως αὐτοῦ. Ἀμήν.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΝΟΜΟ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ὁ Λεωνῆς ὅρμησε ἀσυγκράτητα καί, χωρίς να ζητήσει ἀπό κανέναν τήν ἄδεια, ἀνέβηκε τό σκαλί τοῦ (Δεσποτικοῦ) θρόνου. Ἕνα σούσουρο συμ­παθητικῆς ἀπορίας σκορπίστηκε ἕνα γύρω. Κατόπι, ἀμέσως, μιά ἀπόλυτη σιωπή. …

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Εἶ­ναι τό λοι­πόν τό­σο πα­ρά­ξε­νο νά βλέ­πεις ξα­πλω­μέ­νος ἀ­νά­σκε­λα τόν οὐ­ρα­νό σάν ἔ­χει ὅ­λα τά μα­τά­κια του ἀνοιγ­μέ­να. Βρί­σκε­σαι μέ τόν Θε­ό «ἐ­νώ­πιος ἐ­νω­πί­ῳ, πρό­σω­πον πρός πρό­σω­πον». Οἱ πε­θα­μέ­νοι δέ …

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ἀναζητῶ μιάν ἀκτή νά μπορέσω νά φράξω μέ δέντρα ἤ καλάμια ἕνα μέρος τοῦ ὁρίζοντα. Συμμαζεύοντας τό ἄπειρο, νάχω τήν αἴσθηση: ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε μηχανές ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ …

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΑΝΕ ΠΟΛΥ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ὁ κόσμος σκλήρανε πολύ, σκλήρανε, ξεράθηκε και ἄδειασε. Πέρασε τά ὅρια. Μικρές καλοσύνες, ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἕνας Χριστιανός πάντα ὑπάρ­χει τρόπος νά προσφέρει, μά ὁ κόσμος δέν σώζεται πιά. Ὁ …