Άρθρα

ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Πρῶτα-πρῶτα, παιδί μου, δέν γνωρίζουμε τόν τρόπο πού οἰκονομεῖ ὁ Θεός τή ζωή μας καί ὀφείλουμε νά Τοῦ παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν κυβερνήσει – πράγμα πού ὀφείλουμε ἀκριβῶς …

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Tά μάτια στίς βυζαντινές εἰκόνες, ἁγίων καί μαρτύρων, τά ἐκστατικά, εἶναι διαφορετικά ἀπ’ τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων. – Ὠ δόξα τῆς πατρίδας μου διπλῆ κι’ ἀπέραντη χαρά ἡ προσφορά, ἀνθρώπινη, δική …

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ἄχ! τό μέγα μυστήριο τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς! Ἔχουν χυθεῖ ὠκεανοί μελάνης στούς αἰῶνες γιά τά πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε. Πιστεύω πώς ὁ ἄνθρωπος καθορίζεται ἀπό τρία κομμάτια του: Tήν κληρονομικότητά του, …

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

…Χριστοδούλου Ἀρχιερέως καί ὑπέρ ἰάσεως αὐτοῦ. Ἀμήν.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΝΟΜΟ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ὁ Λεωνῆς ὅρμησε ἀσυγκράτητα καί, χωρίς να ζητήσει ἀπό κανέναν τήν ἄδεια, ἀνέβηκε τό σκαλί τοῦ (Δεσποτικοῦ) θρόνου. Ἕνα σούσουρο συμ­παθητικῆς ἀπορίας σκορπίστηκε ἕνα γύρω. Κατόπι, ἀμέσως, μιά ἀπόλυτη σιωπή. …

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Εἶ­ναι τό λοι­πόν τό­σο πα­ρά­ξε­νο νά βλέ­πεις ξα­πλω­μέ­νος ἀ­νά­σκε­λα τόν οὐ­ρα­νό σάν ἔ­χει ὅ­λα τά μα­τά­κια του ἀνοιγ­μέ­να. Βρί­σκε­σαι μέ τόν Θε­ό «ἐ­νώ­πιος ἐ­νω­πί­ῳ, πρό­σω­πον πρός πρό­σω­πον». Οἱ πε­θα­μέ­νοι δέ …

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ἀναζητῶ μιάν ἀκτή νά μπορέσω νά φράξω μέ δέντρα ἤ καλάμια ἕνα μέρος τοῦ ὁρίζοντα. Συμμαζεύοντας τό ἄπειρο, νάχω τήν αἴσθηση: ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε μηχανές ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ …

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΑΝΕ ΠΟΛΥ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ὁ κόσμος σκλήρανε πολύ, σκλήρανε, ξεράθηκε και ἄδειασε. Πέρασε τά ὅρια. Μικρές καλοσύνες, ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἕνας Χριστιανός πάντα ὑπάρ­χει τρόπος νά προσφέρει, μά ὁ κόσμος δέν σώζεται πιά. Ὁ …

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μέ ἀφορμή τήν ἐπιστολή ἑνός ἀναγνώστη (βλέπε σχόλια στό κείμενο μέ τίτλο 29 ΜΑΪΟΥ 1453), σκεφτήκαμε νά θίξουμε τό θέμα Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ πολλούς ἀδελφούς καί πού …

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μιά βιβλιοπαρουσίαση ἔγινε τήν Δευτέρα 4 Ἰουνίου στίς 7. 30΄, στό Πολιτιστικό κέντρο Ξανθιωτῶν (Σολωμοῦ 48 καί Κάνιγγος, 2ος ὄροφος). Ὁ ἐκ Ξάνθης φίλος τῆς συντροφιᾶς μας, π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, …