Άρθρα

40 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Καθώς σιγοβράζουμε στό Ἀθηναϊκό τσιμεντοκαμίνι (πού ἐμεῖς φτιάξαμε κι ὄχι καποιοι ἄλλοι), καθώς γκρινιάζουμε ἰδροκοπῶντας ἀπό τούς καύσωνες (πού ἐμεῖς προκαλέσαμε κι ὄχι καποιοι ἄλλοι), ἄς θυμόμαστε πώς λίγο παρά …

Ο, ΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Οἱ ἄλλοι εἶναι ἡ κόλαση καί ὁ παράδεισός μας. Tό ἀλωνάκι πού ἀλέθεται ὁ ἐγωκεντρισμός μας. Oἱ ἄλλοι εἶναι οἱ μάρτυρες πώς ὑπάρχουμε. Ὁ καθρέφτης πού ψάχνουμε τό ποιοί εἴμαστε …

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

«…ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί» Ἁγ. Ἰωάννης Θεολόγος, ἐπιστολή Α΄, 2, 16. Ἡ ἁμαρτία, πού συνθέτει ὅλες τίς ἁμαρτί­ες τοῦ κόσμου, …

ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Πρῶτα-πρῶτα, παιδί μου, δέν γνωρίζουμε τόν τρόπο πού οἰκονομεῖ ὁ Θεός τή ζωή μας καί ὀφείλουμε νά Τοῦ παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν κυβερνήσει – πράγμα πού ὀφείλουμε ἀκριβῶς …

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Tά μάτια στίς βυζαντινές εἰκόνες, ἁγίων καί μαρτύρων, τά ἐκστατικά, εἶναι διαφορετικά ἀπ’ τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων. – Ὠ δόξα τῆς πατρίδας μου διπλῆ κι’ ἀπέραντη χαρά ἡ προσφορά, ἀνθρώπινη, δική …

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Ἄχ! τό μέγα μυστήριο τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς! Ἔχουν χυθεῖ ὠκεανοί μελάνης στούς αἰῶνες γιά τά πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε. Πιστεύω πώς ὁ ἄνθρωπος καθορίζεται ἀπό τρία κομμάτια του: Tήν κληρονομικότητά του, …

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

…Χριστοδούλου Ἀρχιερέως καί ὑπέρ ἰάσεως αὐτοῦ. Ἀμήν.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΝΟΜΟ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Ὁ Λεωνῆς ὅρμησε ἀσυγκράτητα καί, χωρίς να ζητήσει ἀπό κανέναν τήν ἄδεια, ἀνέβηκε τό σκαλί τοῦ (Δεσποτικοῦ) θρόνου. Ἕνα σούσουρο συμ­παθητικῆς ἀπορίας σκορπίστηκε ἕνα γύρω. Κατόπι, ἀμέσως, μιά ἀπόλυτη σιωπή. …

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ…

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Εἶ­ναι τό λοι­πόν τό­σο πα­ρά­ξε­νο νά βλέ­πεις ξα­πλω­μέ­νος ἀ­νά­σκε­λα τόν οὐ­ρα­νό σάν ἔ­χει ὅ­λα τά μα­τά­κια του ἀνοιγ­μέ­να. Βρί­σκε­σαι μέ τόν Θε­ό «ἐ­νώ­πιος ἐ­νω­πί­ῳ, πρό­σω­πον πρός πρό­σω­πον». Οἱ πε­θα­μέ­νοι δέ …

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Στα Άρθρα από taxiarhes-moschato

Ἀναζητῶ μιάν ἀκτή νά μπορέσω νά φράξω μέ δέντρα ἤ καλάμια ἕνα μέρος τοῦ ὁρίζοντα. Συμμαζεύοντας τό ἄπειρο, νάχω τήν αἴσθηση: ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε μηχανές ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ …