Ἀποκάλυψέ μου τον ἑαυτό μου,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

π. Δημητρίου Τρακατέλλη,

Κύριε, συνεχῶς διαπιστώνω ὅτι ἀγνοῶ τόν ἑαυτό µου. Κατήντησε νά µοῦ εἶναι ὁ περισσότερο ἄγνωστος, ὁ περισσότερο κρυµµένος,

Κατέχοµαι ὅµως ἀπό τόν πόθο νά τόν γνωρίσω,

Μά χωρίς Ἐσένα δέν θά καταφέρω πολλά πράγµατα,

Γι᾽αὐτό καί κάνω ἔκκληση στήν Ἀγάπη Σου,

Ἀποκάλυψέ µου τόν ἀληθινό, τό γνήσιο ἑαυτό µου. Δῶσε στό βλέµµα µου διεισδυτικότητα, γιά νά τόν ἐρευνήσω ὡς τά κατάβαθά του,

Θέλω ν᾽ἀνιχνεύσω τήν ψυχή µου ὥς τήν πιό ἀπόµερη της γωνιά, θέλω νά ξεσκεπάσω τίς πιο ἀπόκρυφες πτυχές της,

Μήν ἀφήσεις, Σύ, «ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς», νά µέ συνεπάρει ὁ θόρυβος τῆς ζωῆς. Μή µέ πνίξουν οἱ διάφορες µέριµνες καί παραλείψω αὐτό τό ἅγιο ἔργο τῆς γνωριµίας τοῦ ἑαυτοῦ µου,

Βοήθησέ µε ν᾽ἀνακαλύψω καί νά προσδιορί­σω τά ἐλαττώµατά µου. Νά λάβω συνείδηση τῶν ἀδυναµιῶν καί τῶν ἀσθενῶν πλευρῶν µου,

Κάνε µε νά δῶ σωστά καί τά πλεονεκτήµατα πού µοῦ ἔχεις χαρίσει, νά συνειδητοποιήσω τίς δυνατότητες, νά ψηλαφήσω τά τάλαντα πού µοῦ ἔχεις ἐµπιστευθεῖ. Νά µάθω ὥς ποῦ φθάνουν οἱ δυνάµεις µου, ποιά εἶναι τά εὐαίσθητα καί εὐπαθῆ σηµεῖα τῆς καρδιᾶς µου,

Ὅλα αὐτά Σοῦ τά ζητῶ, Χριστέ µου, ὄχι ἀπό µιά ρηχή περιέργεια, ὄχι ἀπό µιάν ἁπλή ἐπιθυµία γνώσεως,

Θέλω νά γνωρίσω τόν ἑαυτό µου, γιά νά τόν διορθώσω, νά τόν ἀνανεώσω. Γιά νά µπορῶ νά βοηθήσω κι ἐγώ στήν προσπάθεια πού κάνεις νά µέ ἐξαγνίσεις, νά µέ βελτιώσεις,

Ὤ Ἀκούραστε, ἀκατάπαυστα µοχθεῖς ἐντός µου. Παλεύεις στά σκοτεινά χάη τῆς ψυχῆς µου, στούς δαιδάλους τοῦ πνεύµατός µου,

Ἐργάζεσαι, χτίζεις καί γκρεµίζεις, µορφοποιεῖς καί µεταµορφώνεις τόν µέσα µου κόσµο,

Κι ἐγώ πολλές φορές ἀντιστέκοµαι! Ἀπό ἀδυναµία, ἀπό ἄγνοια,

Παρακαλῶ, φέρε µε σ᾽ἐπαφή µέ τόν ἀληθινό ἑαυτό µου,

Δῶσε µου θάρρος, γιά νά τόν κοιτάξω κατάµατα, νά τόν ἐρευνήσω µ᾽ἕναν τρόπο ἀδυσώπητο,

Νά τόν κατανοήσω, ὅσο κι᾽ἄν στοιχίζει αὐτό,

Κύριε, δῶσε µου ὀξυγόνο, δῶσε µου φῶς στή µεγαλη κατάδυση πού ἐπιχειρῶ στά ἀπύθµενα, κατασκότεινα βάθη τῆς ὑπάρξεώς µου,

Ἀµήν,

από το πόνημα ‘ Ένας Άνθρωπος μιλάει στον Θεό’ του πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ , πρώην Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς,

την ευχή του πατέρα και αδεφρού να ‘χουμε και να ευχόμαστε να μην ξεχνούμε να ευχόμαστε,