Να γίνομε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Αγίου Πορφυρίου λόγος,

Να γίνομε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος,

Εδώ έγκειται η ουσία της πνευματικής ζωής,

Αυτό είναι η τέχνη. Τέχνη τεχνών!

Ας ανοίξουμε τα χέρια κι ας ριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού,

Όταν έλθει ο Χριστός, κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρις του Χριστού θα μας ανακαινίσει. Αν στραφούμε σ’ Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα,

Όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσομε· και μάλιστα πολύ εύκολα,

Είναι εύκολα όλα, όταν μπούμε στη Θεία χάρι. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία χάρις,

Αν αγωνισθούμε, ερωτευθούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε τη Θεία χάρι. Οπλισμένοι με τη Θεία χάρι, δεν διατρέχομε κίνδυνο κι ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει…

Τα πράγματα είναι απλά κι εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ· αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε,

Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μία επίθεση, περιφρονώντας όλ’ αυτά, θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας στον Χριστό,

Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει απ’ το χέρι και θα σας δώσει πλούσια τη Θεία Του χάρι. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε,

Κινείσθε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία χάρις,

Το σκέπτεσθε κι έρχεται το Άγιον Πνεύμα,

Δεν κάνετε τίποτα,

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, «Βίος και Λόγοι», έκδοση Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανιά,

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον Ἀγαθέ τὰς ψυχὰς ἡμῶν,

την ευχή του αγίου πατέρα να ‘χουμε και τη μνήμη του βίου και του λόγου του,