Θα σε κουβαλήσω,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μητροπολίτη Anthony Bloom

Συγχωρῶ… κάνω χῶρο στήν καρδιά μου νά χωρέσω μέ σένα, μέ τόν ἄλλο, μέ τόν ἄλλο… 

Κάνω χῶρο νά χωρέσουμε μαζί. Συγχωρῶ, σημαίνει βλέπω τόν ἄλλο ὅπως εἶναι, μέ τήν ἁμαρτία του καί τήν ἀνυπόφορη πλευρά του, μέ ὅλα τά βαρίδια του καί τά ἐλαττώματά του, καί λέω:

Θά σέ κουβαλήσω, ὅπως ἕνα σταυρό, θά σέ κουβαλήσω μέχρι τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἴτε τό θέλεις εἴτε ὄχι. Καί εἴτε εἶσαι καλός εἴτε εἶσαι κακός, θά σέ κουβαλήσω στούς ὤμους μου, θά σέ φέρω μπροστά στόν Κύριο καί θά πῶ:

Κύριε, ὅλη μου τή ζωή κουβάλησα αὐτόν τόν ἄνθρωπο, γιατί φοβόμουνα μήπως χαθεῖ. Τώρα εἶναι δικό σου τό θέμα νά τόν συγχωρήσεις, στό ὄνομα τῆς δικῆς μου συγχώρεσης, μέ τό Ἄπειρο Ἔλεός Σου, καί νά τόν δεχθεῖς στήν ἀγκαλιά τῆς Ἀγάπης Σου!

απόσπασμα από το βιβλίο ” Το Μυστήριο της ίασης ” ,
του Μητροπολίτη Anthony Bloom,

την ευχή του αγίου αδερφού να ‘χουμε, και τη μνήμη του βίου και του λόγου του,