Μετάνοια Στο Φως Του Χριστού,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μητροπολίτου Κάλλιστου Ware,

Ἡ σύνδεση μετάνοιας καί ἔλευσης τοῦ μεγάλου φωτός εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική. Δέν μπορεῖς ὄντως νά δεῖς τίς ἁμαρτίες σου πρίν δεῖς τό φῶς τοῦ Χριστοῦ,

Ὅσο ἕνα δωμάτιο παραμένει σκοτεινό, μᾶς λέει ὁ Ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος, δέν προσέχεις τή βρῶμα· ὅταν ὅμως φέρεις ἕνα δυνατό φῶς στό δωμάτιο, τότε μπορεῖς νά διακρίνεις κάθε μόριο σκόνης,

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τό δωμάτιο τῆς ψυχῆς μας. Ἡ σειρά δέν εἶναι πρῶτα μετάνοια καί ἔπειτα γνωριμία μέ τόν Χριστό, ἐπειδή, μόνον ὅταν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἔχει εἰσδύσει ἤδη στή ζωή μας, ἀρχίζουμε νά καταλαβαίνουμε ἀληθινά τήν ἁμαρτωλότητά μας,

“Μετάνοια”,  λέει ὁ ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης, “εἶναι τό νά γνωρίζεις πώς ὑπάρχει ἕνα ψέμα στήν καρδιά σού”· δέν μπορεῖς, ὅμως, νά ἀνιχνεύσεις τήν παρουσία ἑνός ψέματος παρά μόνο ἄν ἔχεις ἤδη κάποια αἴσθηση τῆς Ἀλήθειας,

Κάλλιστου Ware επίσκοπου Διοκλείας,

την ευχή του Αγίου αδερφού να ‘χουμε και τη μνήμη του βίου και του λόγου του,