Εγώ ειμί η οδός,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Πνεῦμα Κυρίου εἶναι ἐπάνω μου, διότι μὲ ἔχρισε,
Μὲ ἔστειλε νὰ φέρω εἰς τοὺς πτωχοὺς χαρμόσυνον ἄγγελμα, νὰ θεραπεύσω ἐκείνους ποὺ ἔχουν συντετριμμένην καρδιά, νὰ κηρύξω εἰς αἰχμαλώτους ἀπελευθέρωσιν καὶ εἰς τοὺς τυφλοὺς ἀνάβλεψιν, νὰ ἐλευθερώσω ἐκείνους ποὺ πιέζονται, νὰ κηρύξω τὸ ἔτος τῆς εὐνοίας τοῦ Κυρίου, (Λουκ. δ’ 16-22)

Αγίου Σωφρονίου του Essex,

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι,

Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, την λύση να μη ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό,

Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας; Κατά το Ευαγγέλιο ο Χριστός είναι η «οδός» μας.

Ο Χριστός είπε:

Εγώ ειμί η οδός,

Αν είναι η οδός, οφείλουμε να Τον ακολουθούμε όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά,

Και να θυμόμαστε ότι στον Γολγοθά και τη Γεθσημανή αγωνιζόταν εναντίον όλων,

Μόνος!

Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος Τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά Του, εκεί όπου είναι Αυτός,

Πώς να βαδίσουμε προς τον Θεό; Όταν τείνουμε στο μοναδικό αυτό σκοπό, όλα τα άλλα γίνονται πηγή παθημάτων και πόνου. Όμως φέρουμε το σταυρό αυτό σιωπηλά,

Τί σημαίνει σωτηρία; Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού; Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητα μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα;

Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δε θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμασθεί με την κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του Ονόματός Του: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου»,

Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας εγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό Του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική,

Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λογικοί στη χριστιανική μας ζωή,

Όταν προσεύχεστε, να προσεύχεσθε για όλους και για τον καθένα, και να προσθέτετε:
«Δι’ ευχών αυτών, δι’ ευχών αυτού ελέησόν με».
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σταδιακά η συνείδησή σας θα πλατύνει,

την ευχή του Αγίου να ‘χουμε και τη μνήμη του βίου και του λόγου του,