Προσκύνημα,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Η Παναγία και το Βρέφος,

Πρέσηθεν Εἰκών , τῆς ̔Αγνῆς τῇ Ἑλλάδι , Ποταμὸς ἧκται , θαυμάτων ἀεννάων,

Νικόλαος Γαβριήλ Πεντζίκης,

Kι’ είδες, η Kόρη, του λαού την πίστιν, είδες και την πτωχείαν κι’ ευσπλαχνίσθης,

όπως, το πάλαι, είχε σπλαχνισθεί ο Yιός σου τους προγόνους του ίδιου του λαού, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα,

Kι άρχισες να γιατρεύεις τους αρρώστους και να γιατρεύεις τους δαιμονισμένους, (που ήρχετο ώρα κι’ εις τους τοίχους εχτυπώντο με φοβερόν συγκλονισμόν),

Kι άρχισες, θεία, να θαυματουργείς,

Kι η χάρη σου ξαπλώθηκε ως τα πέρατα του ειρηνικού νησιού της Σκιάθου, ω Παναγία μου, Kόρη Πάναγνη, Kαλή,

Kι ίσως να φτάσει κι ως εμένα και ν’ απλώσει γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή,

* η εικόνα ‘Η Παναγία και το Βρέφος’, είναι έργο του Νικολάου Γαβριήλ Πεντζίκη, ‘Κοίμησις της Θεοτόκου’ δια την ανάμνηση της του Θεού Φιλανθρωπίας, Σύναξις της Θεοτόκου εν Προυσώ,

την ευχή του αδερφού να ‘χουμε και τη Χάρη της Παναγίας Μάνας,