Το μεγαλύτερο Θαύμα,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου,

Παράκλητε αγαθέ,

Σε ικετεύω με δάκρυα, παρηγόρησε τις θλιμμένες ψυχές του κόσμου Σου,

Δώσε σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκειά φωνή Σου «Αφέωνται υμίν αι αμαρτίαι»,

Ναι Αγαθέ, στην εξουσία Σου είναι να κάνης θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπά κανείς τον αμαρτωλό στην πτώση του,

Τον άγιο είναι εύκολο να τον αγαπάς – είναι άξιος,

την ευχή του Αγίου να ‘χουμε και τη μνήμη του βίου και του λόγου του,