Οι δοκιμασίες ως δώρο,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη,

Με την υπομονή και την αγάπη δέχεται ο άνθρωπος τη θεία επίσκεψη,

Όλα είναι ευλογία:  Όταν μας χαρίζη την υγεία, μας τρέφει πνευματικά.  Όταν επιτρέπη δοκιμασίες, μας χαρίζει τα ανέλπιστα,

Στο τέλος, πιο μεγάλη παράκληση και αστείρευτη χαρά έρχεται από τις δοκιμασίες.  Ούτε χαίρεσαι μόνο στη χαρά, ούτε στυγνάζεις στη θλίψη.  Αναπαύεσαι σε Αυτόν που είναι Θεός ελέους, οικτιρμών και φιλανθρωπίας.  Καταλήγεις σε μια αίτησι: 

Γενηθήτω το θελήμά σου.  Χωρίς Αυτόν, τίποτε δεν έχει νόημα.  Με τη χάρη Του, όλα μετατρέπονται, προ παντός τα επώδυνα, σε ευλογίες,

Ο άνθρωπος πλάσθηκε από τον Θεό με μια ψυχή που ξεπερνά την αξία όλου το κόσμου, και με μια δίψα που δεν σβήνει με όλες τις χαρές και τις επιτυχίες.  Όλο τον κόσμο να του δώσεις, μένει ανικανοποίητος και νηστικός, Στο ελάχιστο θεϊκό χάρισμα βρίσκει το παν που ακατάπαυστα ξεπερνιέται και πάει παραπέρα,

Αυτό το ελάχιστο με τον ατελεύτητο δυναμισμό δεν κατορθώνεται με ικανότητες και προσπάθειες ανθρώπινες,

Είναι δώρο του Ενός που δίδεται εξαίφνης στον ελάχιστο και ταπεινό που μόνον αγαπά, υπομένει και ελπίζει, ακόμα και όταν όλα χάνονται,

την ευχή του πατέρα να ‘χουμε,