Τι είναι ο άγιος,

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη,

Ἦρθε ἕνα παιδί στό Μοναστήρι καί μοῦ λέει: Ἔχω σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Καί τοῦ λέω, ἐντάξει, καλά κάνεις. Καί μοῦ εἶπε τήν ἱστορία του. Ἦταν μαθητής, μέ γονεῖς διαζευγμένους. Εἶχε διαβάσει Νίτσε, Σαρτρ… Τό εἶχε ρίξει ἔξω. Ἔκανε τόν πολύ ἄθεο καί μοντέρνο. Στό σχολεῖο φυσικά κορόιδευαν τό θεολόγο. Κάποτε ἔφυγε ὁ θεολόγος, τόν ὁποῖο κορόιδευαν, καί θά ἐρχόταν ἕνας ἄλλος. Μετά ἀπό λίγο τούς εἶπαν ὅτι δέν θά ἔρθει ἄλλος, ἀλλά θά ἔρθει ἄλλη. Ὁπότε εἶπαν: «πολύ ὡραῖα, θά σπάσουμε πλάκα μέ τή θεολόγο». Καί ἑτοιμάστηκαν νά τήν ὑποδεχτοῦν μέ ἐρωτήσεις εἰρωνικές, μέχρι καί ἀνυπόφορα αὐθάδεις, προκλητικές.

Ἡ θεολόγος ἦρθε. Μπῆκε στήν τάξη καί ἄρχισε ἡ βροχή τῶν ἐρωτήσεων, τά χαμόγελα κ.λ.π. Αὐτή ἔμεινε ἀπαθής, ἔκανε τό μάθημα. Τήν ἄλλη μέρα ξανάγινε τό ἴδιο καί τήν τρίτη μέρα ἐπανελήφθη… Ἡ θεολόγος συνέχιζε τή δουλειά της. Ὁπότε τά παιδιά ἄρχισαν νά παραξενεύονται. Ὁ συγκεκριμένος μαθητής ἄρχισε νά διερωτᾶται σοβαρά: Μά, τί γίνεται ἐδῶ; Ἄν τυχόν κάποιον χτυπᾶς καί τόν περνοῦν οἱ σφαῖρες σου ἀπό τήν μία μεριά στήν ἄλλη καί αὐτός δέν παθαίνει τίποτε, θά πρέπει ἤ φάντασμα νά εἶναι ἤ νά παίρνει δύναμη ἀπό κάπου ἀλλοῦ. Ἐδῶ κάτι συμβαίνει.

Πράγματι, σέ λίγο χρόνο ἄλλαξε ἡ συμπεριφορά τῶν μαθητῶν. Αὐτή-συνέχισε νά μοῦ λέει τό παιδί-ἦταν γιά μένα ὁ μοναδικός ἄνθρωπος πού συνάντησα στή ζωή μου. Αὐτή ἔγινε ἡ μάνα μου καί σέ αὐτήν ἄνοιξα τήν καρδιά μου. Αὐτή μέ ὁδήγησε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό παιδί ἦταν φοιτητής, πήγαινε στήν Ἐκκλησία, ἐξομολογιόταν καί εἶχε σχέση μέ τούς Ἁγίους.

Νομίζω ὅτι ἡ θεολόγος αὐτή παρουσίασε στήν πράξη ποιό εἶναι τό ἀρχέτυπο τῆς Ὀρθοδοξίας, τί εἶναι ὁ Ἅγιος. Δηλαδή αὐτή παρουσίασε ἔργο τό πῶς πολιτεύθηκε ὁ Χριστός στό πάθος. Αὐτή ἔδωσε στά παιδιά νά καταλάβουν τί σημαίνει τό «οὐκ ἀπειθῶ οὐδέ ἀντιλέγω». Αὐτή ὑπέμεινε τά πάντα, ἄφησε τά παιδιά νά τή βρίσουν-καί εἶχε τή δύναμη νά τό κάμει. Ἀφοῦ τελείωσε ὅλο τό βρίσιμο, ἀφοῦ τελείωσε ὅλη ἡ μανία, τά παιδιά ἔγιναν δικά της παιδιά. Καί στή συνέχεια, αὐτή τά ὁδήγησε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδή στό Χριστό, στήν Παναγία καί στούς Ἁγίους, καί ἔτσι τούς ἔδωσε τή δυνατότητα τῆς σωτηρίας.