Ο κώδικας Da Vinci και τα τριάκοντα αργύρια

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μητρ. Αργολίδος Νεκτάριος Αντωνόπουλος

Εἶναι συνηθισμένη πρακτική τὶς ἡμέρες τῆς Μ. Ἑβδομάδας, κάποια τηλεοπτικά ἤ διαδικτυακά κανάλια, ποὺ διαθέτουν μία στοιχειώδη σοβαρότητα, νὰ τροποποιοῦν τὸ πρόγραμμά τους, παρουσιάζοντας κάποιες ἐπίκαιρες ἐκπομπές, συζητήσεις, ντοκυμανταίρ καὶ ταινίες σχετικές μὲ βιβλικά θέματα καὶ γεγονότα.

Ὅπως ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρετικοί δημοσιογράφοι ποὺ ἀναφέρονται στὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα τῆς Μ. Ἑβδομάδος μὲ σεβασμό, μέσα ἀπό ὠραιότατα κείμενα καὶ ἀφιερώματα. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ δυστυχῶς τηλεοπτικά κανάλια καὶ δημοσιογράφοι, ποὺ ἐθισμένοι στὴ σκανδαλοθηρία καὶ στὶς ἀναθυμιάσεις βόθρων νὰ μὴν μποροῦν νὰ ξεφύγουν ἀπό τὴ βρωμιά καὶ ἀκαθαρσία. Καὶ ἄν μὲν πρόκειται γιὰ τύπους γραφικούς καὶ ἀφελεῖς, τοὺς δίνεις κάποια ἐλαφρυντικά.

Ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ αὐτοπροσδιοριζόμενους “προοδευτικούς”, ποὺ διατείνονται ὅτι λένε μόνο τὴν ἀλήθεια(!) τότε αὐτό ἀποτελεῖ πρόκληση. (Ἄλλωστε στὴν Ἑλλάδα εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις καὶ ἀπαιτεῖς νὰ σὲ ἀναγνωρίζουν ὅπως ἐσύ θέλεις, ἔστω καὶ ἄν ἡ προοδευτικότητά σου εἶναι τῆς ἐποχῆς τοῦ … χαλκοῦ!) Ἔτσι λοιπόν οἱ κατά καιρούς κατά φαντασίαν “προοδευτικοί”, πιστοί στὶς ἀρχές τοῦ αὐριανισμοῦ, τὶς μεγάλες μέρες τῆς χριστιανοσύνης, βρίσκουν τὴν εὐκαιρία νὰ εὐτελίσουν τὴν πίστη κάποιων ἀνθρώπων.

Τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ βασικός στόχος. Δὲν θυμᾶμαι κάποια Μ. Ἑβδομάδα ποὺ νὰ μὴν ἔχουν προβληθεῖ ἔργα ἀπαράδεκτα καὶ «δημοσιογραφικές» ἔρευνες –κυριολεκτικά γραμμένες στὸ πόδι- μὲ στόχο τὸν Χριστό καὶ τὸ ἔργο Του. Ἀγωνίζονται ἔτσι μὲ κάθε μέσο νὰ εὐτελίσουν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀποκόψουν τὴν ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων.

Ἀνασύρουν ξεχασμένα κείμενα καὶ θεωρίες ἤ ἔργα εὐφάνταστων συγγραφέων καὶ τὰ προβάλλουν, ὠσαν νὰ εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τοῦ αἰώνα! Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα, Ἀπόκρυφα εὐαγγέλια, ὁ τελευταῖος πειρασμός, κώδικας Da Vinci καὶ δὲν συμμαζεύεται. Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι κανένα ἄλλο βιβλίο δὲν ἔχει τόσο ἐξωνυχιστικά ἐρευνηθεῖ, ὅσο ἡ Βίβλος.

Εἶναι ἀπίστευτος ὁ ὄγκος τῶν βιβλίων, τῶν ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καὶ διατριβῶν ποὺ κυκλοφόρησαν καὶ κυκλοφοροῦν ἀπό σοβαρούς ἐπιστήμονες καὶ διακεκριμένα πανεπιστήμια. Ἀλλά καὶ γιὰ κανένα ἄλλο πρόσωπο δὲν ἔχουν γραφτεῖ τόσα πολλά ὅσο τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Φιλόσοφοι, θεολόγοι, λογοτέχνες, ποιητές, ἱστορικοί, καλλιτέχνες, ἐμπνεύστηκαν γοητεύτηκαν ἀπό τὴ μορφή Του καὶ ἄφησαν ὑπέροχα ἔργα καὶ κείμενα. Ἀκόμη καὶ ἀρνητές Του σὲ στιγμές εἰλικρίνειας, ἀναγνώρισαν τὴν μοναδική προσωπικότητά Του.

Κι ἔρχονται κάποιοι “προοδευτικοί”, ποὺ δὲν ἔχουν ἀνοίξει κἄν τὴ Βίβλο, νὰ προβάλλουν καὶ νὰ ὑποστηρίξουν θέσεις καὶ ἀπόψεις, ποὺ δὲν ἀντέχουν ὄχι στὴν ἐπιστημονική κριτική, ἀλλά οὔτε κἄν στὴν κοινή λογική. (Ἕνας μάλιστα “προοδευτικός” καθηγητής πανεπιστημίου, ποὺ εἶχε ἄποψη περί παντός ἐπιστητοῦ, μίλησε κάποτε στὴν τηλεόραση γιὰ τὰ 12 Εὐαγγέλια! Οὔτε εἶχε φυλομετρήσει μία Καινή Διαθήκη γιὰ νὰ δεῖ ὅτι τὰ Εὐαγγέλια εἶναι τέσσερα!)

Θυμίζουν ὅλοι αὐτοί τὸ σύλλογο ποὺ δημιούργησαν κάποιοι στὴν Ἀγγλία, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι ἡ γῆ εἶναι τετράγωνη καὶ ὄχι στρογγυλή! Γελοῦν ὄχι μόνο οἱ κότες, ἀλλά καὶ τὰ μυρμήγκια! Θὰ περίμενε λοιπόν κανείς λίγη σοβαρότητα, λίγο σεβασμό στὴν ἐπιστημονική ἔρευνα, ἀλλά πολύ περισσότερο, λίγο σεβασμό στὴν πίστη κάποιων ἀνθρώπων.

Τὸ θλιβερό εἶναι ὅτι οἱ παρ᾿ ἡμῖν “προοδευτικοί”, ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι ἀγωνίζονται γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων, ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, δὲν θέλουν νὰ σεβαστοῦν τὸ δικαίωμα τοῦ ἄλλου νὰ πιστεύει κάπου. Κι ἐνῶ μπορεῖ νὰ μιλοῦν καὶ νὰ γράφουν κατά τοῦ bullying, ὁποιασδήποτε μορφῆς, οἱ ἴδιοι εἶναι αὐτοί ποὺ μὲ ἰδιαίτερη χαιρεκακία καὶ μίσος ἐπιδίδονται σ᾿ ἕνα ἀπίστευτο πολλές φορές bullying κατά τῶν θρησκευομένων καὶ τῶν ἱερῶν προσώπων ἤ τῶν συμβόλων τους.

Εἶμαι βαθειά πεπεισμένος ὅτι ὁ χριστιανισμός ἦταν καὶ εἶναι ἡ θρησκεία (καταχρηστικά χρησιμοποιῶ τὸν ὅρο, γιατί ὁ χριστιανισμός δὲν εἶναι θρησκεία˙ ὅμως δὲν εἶναι τὸ θέμα μας αὐτό) ποὺ ἔχει ὑποστεῖ καὶ ὑφίσταται τὸ χειρότερο bullying. Ἀπό τὴν ἐποχή τοῦ Νέρωνα, ὡς καὶ σήμερα, ὅταν ὀπαδοί ἄλλων θρησκειῶν ἀνατινάζουν ἐκκλησίες καὶ σκορποῦν τὸ θάνατο σὲ χιλιάδες ἀνυποψίαστους καὶ ἀθῴους ἀνθρώπους – βλέπε Σρί Λάνκα.

Ὅλες αὐτές οἱ σκέψεις δὲν γεννήθηκαν τυχαῖα. Ἀφορμή ἦταν ἕνα περιστατικό ποὺ συνέβη σὲ γνωστό μου πρόσωπο τοῦτες τὶς μέρες, στὸ κατώφλι τῆς Μ. Ἑβδομάδος. Ἕνα νέο παιδί, πολύτεκνης οἰκογένειας μὲ σπουδές σκηνοθεσίας στὸ ἐξωτερικό, ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιστρέψει ἐσπευσμένα στὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα του, γιὰ νὰ σταθεῖ πλάι στὴν οἰκογένειά του καὶ στὰ μικρότερα ἀδέλφια του, ποὺ περνοῦσαν δύσκολες ὥρες.

Πρῶτο του μέλημα ἦταν νὰ βρεῖ δουλειά. Ἡ χώρα βρισκόταν στὴ δίνη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ βέβαια ἡ ἀνεργία ἔγινε ὁ ἐφιάλτης τῶν νέων τῆς πατρίδας μας. Μετά ἀπό πολλές προσπάθειες προσελήφθη σὲ πολύ “προοδευτική” ἐφημερίδα ποὺ διαθέτει καὶ διαδικτυακό κανάλι. Ὅλο αὐτό τὸ διάστημα εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσει ἀπό κοντά πολλές “ὑπόγειες διαδρομές”, ἴντριγκες, διαπλοκές καὶ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα.

Ἡ ἀνάγκη τὸν ἔκανε νὰ κάνει πολλή ὑπομονή καὶ νὰ ρίξει πολλές φορές νερό στὸ κρασί του. Ὥσπου τὸ ποτήρι ξεχείλισε. Ἀπό τὴ διεύθυνση τοῦ ζήτησαν νὰ γράψει ἕνα ἄρθρο καὶ νὰ ἐτοιμάσει ἕνα βιντεάκι γιὰ τὰ ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια, ποὺ νὰ ὑποστηρίζει πὼς ὁ Χριστός εἶχε σχέσεις μὲ τὴν Μαρία τὴ Μαγδαληνή καὶ ὅλες τὶς ἀνοησίες τοῦ “κώδικα Da Vinci”, τοῦ “τελευταίου πειρασμοῦ”κλπ κλπ …

Ὅλα θὰ ἔπρεπε νά ἦταν ἔτοιμα ἐντός ὀκτώ ἡμερῶν καί νά βγοῦν στόν ἀέρα τό Μεγάλο Σάββατο. Ὁ νεαρός σκηνοθέτης ἀντέδρασε. – Αὐτό δέν μπορῶ νά τό κάνω γιατί ειναι ἀντίθετο μέ τά πιστεύω μου. Ἡ διεύθυνση ἐπέμενε γιατί κάτι τέτοιο θά ἀπέφερε ἀρκετά χρήματα στήν ἐταιρεία. Τό θέμα “πουλάει”. Ἄλλωστε αὐτό πού ἔχει σημασία δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια ἄλλά τό χρῆμα, τά “ἀργύρια”.

– Εἶσαι ὑπάλληλος, πληρώνεσαι…

– Γιά μένα αὐτό τό θέμα ἀποτελεῖ κόκκινη γραμμή. Δέν μπορῶ νά τό κάνω, βάλτε κάποιον ἄλλον.

– Ὄχι, ἀπαιτοῦμε νά τό κάνεις ἐσύ. Γιατί αὔριο θά σοῦ ποῦμε νά ἐτοιμάσεις κάτι γιά κάποιο δημόσιο πρόσωπο καί θά μᾶς πεῖς τά ἴδια. Ἄλλωστε ἐφ΄ ὄσον πάει καλά θά ἔχεις καί τό δικό σου μπόνους.

(Δέλεαρ γιά μιά ἀκόμη φορά τά ἀργύρια…)

– Ὄχι δέν μπορῶ νά τό κάνω, καὶ ἐπιμένω.

– Τότε φέρε μας τήν παραίτησή σου. Σοῦ δίνουμε διορία μία μέρα νά τό σκεφθεῖς.

Ὁ νεαρός σκηνοθέτης ἔμεινε ἀνένδοτος. Ἡ διεύθυνση ἐπέμενε νά λυθεῖ ἡ σύμβαση μέ παραίτηση, γιά νά μήν ὑποχρεωθεῖ νά τοῦ καταβάλει ἀποζημίωση καί ὅ,τι ἄλλο προβλέπει τό ἐργατικό δίκαιο. Καί νά φανταστεῖ κανείς ὅτι ἡ “προοδευτική” διεύθυνση κάνει τεράστιους ἀγῶνες γιά τά δικαιώματα τῶν ἐργατῶν, πού τούς “πίνουν τό αἵμα” οἱ πολυεθνικές καί ὅλοι οἱ κεφαλαιοκράτες!

Τελικά ὁ νεαρός σκηνοθέτης ἔχασε τή δουλειά του. Δέν θέλησε νά ζητήσει ἀποζημίωση. Τά ἀργύρια ἔμειναν κάτω ἀπό τό τραπέζι. Ἀπόφαση ὀδυνηρή, ὅταν σκέφτεται κανείς τόν ἐφιάλτη τῆς ἀνεργίας. Σύμφωνη ὅμως μέ τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μία ἐλπίδα γιά ὅλους μας. Ὑπάρχουν καί σήμερα κάποιοι πού προτιμοῦν τόν Χριστό ἀπό τό χρυσό.

Ἔχασε τή δουλειά του ὄχι γιατί ἔκλεψε, ὄχι γιατί παρανόμησε, ὄχι γιατί ἦταν ἀνεπαρκής, ἄλλά γιατί θέλησε νά παραμείνει τίμιος μέ τόν ἐαυτό του καί συνεπῶς μέ τά πιστεύω του. Ἀλλά, πῶς μπορεῖς νά περιμένεις τέτοιες εὐαισθησίες ἀπό καιροσκόπους, ἀριβίστες, συμφεροντολόγους, ἀδίστακτους μαφιόζους τοῦ ὑπόκοσμου, πού μοναδικός θεός τους εἶναι τό χρῆμα, τά “ἀργύρια”.

Ἴσως κάποτε νά κατανοήσουν πόσο ἄπιστος φίλος εἶναι τό χρῆμα. Τὸ σχοινί τοῦ Ἰούδα κάτι ἔχει νά μᾶς πεῖ…

Τό Μεγάλο Σάββατο, “τὸ ὑπερευλογημένον” ἄν ὁ ἀναγνώστης αὐτοῦ τοῦ σημειώματος ἀνοίξει τό χαζοκούτι ἤ πέσει στά χέρια του κάποια ἐφημερίδα, περιοδικό ἤ βιβλίο, πού θά εὐτελίζει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἄς θυμηθεῖ τούτη τήν ἀληθινή ἰστορία καί ἄς γνωρίζει ὅτι αὐτή ἡ ἐκπομπή, ἥ τό δημοσίευμα κρύβει πίσω της ἕνα τίμιο ΟΧΙ, μία ἀντίσταση στόν εὐτελισμό καί βέβαια μία ἄδικη ἀπόλυση.

Τό Μεγάλο Σάββατο, “τὸ ὑπερευλογημένον” ἄν ὁ ἀναγνώστης αὐτοῦ τοῦ σημειώματος ἀνοίξει τό χαζοκούτι ἤ πέσει στά χέρια του κάποια ἐφημερίδα, περιοδικό ἤ βιβλίο, πού θά εὐτελίζει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἄς θυμηθεῖ τούτη τήν ἀληθινή ἰστορία καί ἄς γνωρίζει ὅτι αὐτή ἡ ἐκπομπή, ἥ τό δημοσίευμα κρύβει πίσω της ἕνα τίμιο ΟΧΙ, μία ἀντίσταση στόν εὐτελισμό καί βέβαια μία ἄδικη ἀπόλυση.

Από την Ρομφαία