εναλλακτικό κειμενο 2

Αναζητώντας την Αγιότητα

Στα Βιβλία by taxiarhes-moschato

Ερωταποκρίσεις Ορθοδόξου Προβληματισμού περί Αγιότητος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΟΛΛΙΑΣ


 Tί σημαίνει νά εἶσαι ἅγιος;

Ἅγιος γεννιέσαι ἤ γίνεσαι;

Εἶχαν οἱ ἅγιοι πειρασμούς; Γιατί προσκυνοῦμε τά λείψανά τους; Ἔχουν νόημα τά τάματα στούς ἁγίους; Ὑπάρχουν σήμερα ἅγιοι; Μέ τόσες ἁμαρτίες μπορῶ νά γίνω ἅγιος; Ἡ ἁγιότητα μέ ἀφορᾶ προσωπικά; Εἶναι ἡ ἁγιότητα ἁπλῶς μία ἠθική κατάσταση ἤ ἀποτελεῖ πρόταση ζωῆς; Ἐρωτήματα πού πηγάζουν ἀπό μία ἐσωτερική ὑπαρξιακή ἀναζήτηση.

Ἐρωτήματα πού σέ ἄνυδρους καιρούς δηλώνουν τήν ἀνάγκη γιά εὕρεση ἀληθινοῦ νοήματος. Ἀπορίες πού γεννιοῦνται στόν κάθε ἄνθρωπο πού προσεγγίζει μέ ἁγνά αἰσθήματα τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Σκοπός τοῦ βιβλίου εἶναι νά ἐκφραστεῖ τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Πατέρων καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας περί τῆς ἁγιότητας, κεκαθαρμένο ἀπό προκαταλήψεις, συγχύσεις καί φανατισμούς. Χωρίς καμία ἠθικολογική διάθεση, παρουσιάζεται, ὑπό τή μορφή ἐρωταποκρίσεων, ἕνα ὀρθόδοξο χριστιανικό φρόνημα, πού ἀφορᾶ ὅλους ἐκείνους πού ποθοῦν νά θέσουν ὡς κέντρο τῆς ζωῆς τους τόν Χριστό, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὁ ἅγιος εἶναι μάρτυρας τῆς θείας Χάριτος καί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα στόν κόσμο.