Ὁ δικός μας Πρόδρομος Ἰωάννης

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


«Ἑτοιμάστε τόν δρόμο, διά τοῦ ὁποίου θά περάσει ὁ Κύριος. Κάντε εὐθεῖς καί ἀπρόσκοπτους τούς δρόμους τοῦ Θεοῦ μας. Κάθε φαράγγι πρέπει νά ἐπιχωματισθεῖ καί κάθε βουνό πρέπει νά ἰσοπεδωθεῖ. Ὅλα τά στραβά πρέπει νά εὐθυγραμμισθοῦν καί κάθε τραχύς καί δύσβατος δρόμος πρέπει να γίνει ὁμαλός καί λεῖος. Καί θά φανεῖ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου» (Ἠσ. μ΄ 3-5).
Αὐτός ὁ τραχύς καί δύσβατος δρόμος εἶναι ὁ ἑαυτός μας. Ἀπ’ αὐτόν ὅμως καί μόνο μπορεῖ ὁ Θεός νά περάσει γιά νά ἔλθει στόν κόσμο Του, γιά νά ἐπισκεφθεῖ τά παιδιά Του. Αὐτός ὁ δρόμος πρέπει νά λειανθεῖ, νά καταστεῖ ἀπρόσκοπτη ἡ διέλευση τοῦ Θεοῦ καί αὐτό μπορεῖ νά γίνει καλύτερα μέ τήν παρουσία ἑνός συντρόφου στή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη γιά τόν σύντροφό μας κινητοποιεῖ  τήν ἐπιθυμία μας νά ἀλλάξουμε, νά σκάψουμε τόν ἑαυτό μας, νά δημιουργήσουμε κοιλότητες εἰσδοχῆς του, νά ἐξομαλύνουμε τούς τραχεῖς ἐγωισμούς μας γιά νά τόν ξεκουράσουμε, νά τόν ἀναπαύσουμε.
Ὁ σύντροφός μας εἶναι ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης τῆς Χάριτος, πού μέ τήν παρουσία του ἑτοιμάζει τήν «ὁδόν Κυρίου» στή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη μας γι’ αὐτόν εἶναι πού θά μᾶς κάνει ἀργότερα ἱκανούς νά μαθητεύσουμε καί στήν ἐρχόμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στήν ἐγγίζουσα Βασιλεία Του. Ὁ Χριστός θά ἔρθει καί θά φιλοξενηθεῖ ὄχι στόν ξενώνα ἀλλά στό στρῶμα τοῦ ἀγαπημένου μας. Στό βαθουλό ἀποτύπωμα τοῦ μαξιλαριοῦ του θά ταιριάξει ἀπόλυτα καί τό Πανάγιο δικό Του κεφαλάκι.
Ἀπό τό βιβλίο:
«Καί ὁ κλῆρος ἔπεσε στά δάκρυα», του π. Βασιλείου Χριστοδούλου,
ἐκδ.: ΓΡΗΓΟΡΗ 2018