ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschatoΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ…
Μία πρωτότυπη προσέγγιση στά ἀντιμαχόμενα σημεῖα
μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Λατίνων μέσα ἀπό ἀνέκδοτα χειρόγραφα
Ἐκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ, Ἀθήνα 2019
Τί εἶναι
τό Filioque καί γιατί ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητο
πρόβλημα στήν ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καί Δύσης; Γιατί οἱ Ὀρθόδοξοι
χρησιμοποιοῦν ἔνζυμο ἄρτο κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐνῶ οἱ Λατῖνοι ἄζυμο;
Γιατί στήν Ὀρθοδοξία ἐπιτρέπεται ὁ γάμος τῶν κληρικῶν ἐνῶ στή δυτική παράδοση ἐπιβάλλεται
ἀγαμία τοῦ κλήρου; Γιατί οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοί ἀφήνουν γένια ἐνῶ στή Δύση ἀπαγορεύεται;
Γιατί οἱ Λατῖνοι δέν τιμοῦν τίς ἱερές εἰκόνες στούς ναούς τους καί γιατί ἐπιτρέπουν
τήν εἴσοδο τῶν γυναικῶν στό ἱερό θυσιαστήριο;
Αὐτά καί ἄλλα
θέματα δογματικοῦ, λειτουργικοῦ καί λατρευτικοῦ περιεχομένου βρίσκουν τίς ἀπαντήσεις
τους σέ αὐτό τό βιβλίο, καθώς γίνεται μία εἰς βάθος ἱστορική καί κανονική
προσέγγιση στά ἀντιμαχόμενα σημεῖα μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Λατίνων μέσα ἀπό
χειρόγραφα τοῦ 13ου αἰώνα τά ὁποῖα παραμένουν μέχρι σήμερα ἀνέκδοτα.
Τά ἔργα αὐτά εἶναι ἀπό τή γραφίδα τοῦ Νικολάου ἐξ Ὑδροῦντος, Ὀρθοδόξου συγγραφέα
καί ἡγούμενου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κασούλων στό Ὄτραντο τῆς Κάτω Ἰταλίας,
ὁ ὁποῖος ἔζησε τήν Δ´ Σταυροφορία καί τήν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό
τούς Δυτικούς, πῆρε μέρος
στίς ἀρχικές συζητήσεις γιά τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Κωνσταντινούπολη καί μέ σθένος ἀντιστάθηκε στήν ἐπιβολή
τοῦ παπισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἰταλίας.  
Ἕνα ἔργο πού ἀποτελεῖ βασική πηγή γιά τούς σύγχρονους μελετητές:
θεολόγους, ἱστορικούς, παλαιογράφους, ἀλλά καί γιά κάθε πιστό πού ἐπιθυμεῖ νά
γνωρίσει τή δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθώς καί τήν ἱστορική
διαμόρφωση τῆς λατρευτικῆς παράδοσής της.  
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ:
Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, Ἐπ. Καθηγητής Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱστορίας Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
· 
ISBN: 978-960-612-211-8
· 
Σελίδες: 304
· 
Σχήμα: 14*21
· 
Εξώφυλλο: μαλακό εξώφυλλο
· 
Ημερομηνία έκδοσης: Φεβ. 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΔΩ


ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ