Λίγη ἀληθινὴ ζωή

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschatoἝνα κορμί  ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, καί μ᾿ αὐτό
τρώγεται μέρα-νύχτα…
Τὸ γυρίζει ἀπὸ δῶ, τὸ γυρίζει ἀπὸ κεῖ, τὸ μισογυμνώνει, τὸ
ξεγυμνώνει ὁλότελα, 
ξανὰ τὸ μισοντύνει, κ᾿ ἔτσι βασανίζεται, δὲν ξέρει τί νὰ τὸ
κάνῃ…
Ἔ, κακορρίζικε ἄνθρωπε, τὸ ξεγύμνωσες, τὸ γύρισες ἀπὸ δῶ κι᾿
ἀπὸ κεῖ. 
Κ᾿ ἔπειτα, τί ἔκανες τάχα; 
Τὸ βρώμισες, τὸ μόλεψες, τὸ κουρέλιασες, τὸ ρεζίλεψες, κι᾿ ἀκόμα
δὲν ἡσύχασες! 
Θεάματα, πυροτεχνήματα, ταινίες, σαρκολατρεία, ἐξαχρείωση,
ζωὴ δίχως καμμιὰ οὐσία. 
Δὲν πᾶς ν᾿ ἀπογευτῆς λίγη ἀληθινὴ ζωή. 
Παρὰ κλείνεσαι μέσα στὰ σκοτεινὰ μπουντρούμια καὶ πασκίζεις
νὰ ψευτοζήσῃς μὲ τοὺς ἴσκιους, μὲ τὶς φωτογραφίες!
Τί καταδίκη ἔπαθες! 
Τί κατάντημα, καὶ δὲν τὸ κατάλαβες!
«Ἄνθρωπος, ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκεν. 
Κατελογίσθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς».
«Ὁ ἄνθρωπος, ἐνῷ πλάστηκε τιμημένος δὲν τὸ κατάλαβε. 
Λογαριάσθηκε μαζὶ μὲ τὰ ζῷα τὰ ἄλογα, κ᾿ ἔγινε ἕνα μ᾿ αὐτά».
Φώτης Κόντογλου