Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους εβλάστησε…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

   
Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους εβλάστησε. Κι ήταν μέτοχος σε κάθε
κοινό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. Δεν κληρονόμησε όμως την
ίδια νοοτροπία ούτε παρασύρθηκε από την τόσο μεγάλη κακία που επικρατεί
σ’ αυτή τη ζωή. Αλλά νίκησε την αμαρτία κι αντιστάθηκε στη φθορά της
φύσεώς μας κι έδωσε τέλος στην κακία. Έγινε έτσι αυτή η ίδια αγία απαρχή
και βάδισε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στο δρόμο προς το Θεό.
Γιατί διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της σ’ αυτή
τη ζωή, σαν να μην υπήρχε κανείς άλλος άνθρωπος ούτε κανένα άλλο πλάσμα
να είχε ποτέ δημιουργηθή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό.
Δεν συγκέντρωσε την προσοχή της σε κανένα από τα κτίσματα ούτε
προσηλώθηκε σε τίποτε απολύτως από ό,τι υπάρχει στον κόσμο. 
Αλλά από την
πρώτη κιόλας στιγμή που ήρθε ανάμεσα στους ανθρώπους τους αποχωρίσθηκε
κατά το καλύτερο μέρος. Κι έτσι, έχοντας ξεπεράσει όλη την κτίση, τη γη,
τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των Αγγέλων, που
περιβάλλει το Θεό, δεν σταμάτησε παρά αφού ενώθηκε με τον καθαρό Θεό, η
καθαρή. Κι αναδείχθηκε ιερώτερη από τις θυσίες, τιμιώτερη από τα
θυσιαστήρια για το Θεό, τόσο πιο άγια από τους δικαίους και τους
προφήτες και τους ιερείς, όσο αγιώτερος από αυτούς που αγιάζονται είναι
εκείνος που τους αγιάζει. Γιατί βέβαια κανείς δεν ήταν άγιος πριν
γεννηθή η μακαρία. 
Αυτή πρώτη και μοναδική, απαλλαγμένη εντελώς από την
αμαρτία, παρουσιάσθηκε να είναι πραγματικά αγία, και αγία αγίων κι ό,τι
ακόμη περισσότερο θα μπορούσε κανείς να πη. Κι άνοιξε και στους άλλους
την πόρτα της αγιωσύνης με το να έχη προετοιμασθή κατάλληλα για την
υποδοχή του Σωτήρα, από όπου ήλθε η αγιότης και στους προφήτες και στους
ιερείς και σε οποιονδήποτε άλλον αξιώθηκε να συμμετάσχη στα θεία
μυστήρια.
Ἀγιος Νικόλαος Καβάσιλας, 
 
Εις την πάνδοξον Κοίμησιν 
της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών 
και Παναχράντου Θεοτόκου