Δίψα

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschatoΗ δίψα
σβήνει όταν πιούμε. Πόση δεν σημαίνει μόνο να καταπιούμε κάποιο υγρό. Σημαίνει
να το προσλάβει το σώμα μας, να το αφομοιώσει, να το αναλύσει στα συστατικά
του, να το εξαφανίσει καθ’ εαυτό.
Στο στόμα του
Ιησού το αίτημα «δός μοι πιεῖν», δεν σημαίνει απλώς· «δώσε μου λίγο νερό να ξεδιψάσω».
Αυτό το αίτημα, που με την παγκόσμια έννοιά του δεν απευθύνεται πια μόνο στη Σαμαρείτισσα
αλλά σε όλους τους ανθρώπους, μπορεί να πάρει αυτή περίπου τη μορφή: «Διψάω για
σένα. Διψάω για τη ζωή σου. Διψάω να μπω μέσα σ’ αυτήν, να την διαποτίσω, να τη
μοιραστώ μαζί σου, να ενωθώ με την ίδια τη ζωτική σου ορμή, με τις συγκινήσεις
σου, με τις ιδέες σου. Θέλω να πάρω από σένα και να σου δώσω. Σ’ αγαπώ και θα ήθελα
να αγαπιέμαι από σένα».
π. Lev Gillet