Κλείνοντας την πόρτα

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε εν Χριστώ. Εί­τε ζωντανοί, είτε πεθαμένοι, είμαστε όλοι «ἐν Αὐτῷ». Είναι πιο αληθινό να λέμε: είμαστε όλοι μας ζωντα­νοί «ἐν Αὐτῷ», γιατί σ’ Αυτόν δεν υπάρχει θάνατος. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεθνεώτων αλλά ζώντων. Είναι ο Θεός σου, είναι Θεός αυτής πού πέθανε. Υ­πάρχει μόνον ένας Θεός, και σ’ Αυτόν τον ένα Θεό εί­στε και οι δύο ενωμένοι. Μόνο πού προς το παρόν δεν μπορείτε να ιδωθείτε. Όμως τούτο σημαίνει πώς η μελλοντική σας συνάντηση θα είναι γεμάτη χαρά· και τότε κανείς δεν θα σας στερήσει τη χαρά σας. Όμως ακόμη και τώρα ζείτε μαζί το μόνο πού συνέβη είναι πώς αυτή πήγε σε κάποιο άλλο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα… Η πνευματική όμως αγάπη δεν γνωρίζει τον ορατό χωρισμό.

π. Μακάριος Glukharev