Αναστημένα Σώματα

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschatoΣκέψου τον άνθρωπο
στον οποίο κατοικούσε μια λεγεώνα
από κάθε είδους δαίμονες
(Μρκ. 5, 9): βρίσκονταν εκεί, αν
και δεν ήταν
αναγνωρίσιμος επειδή ο στρατός τους είναι
από  υλικό  λεπτότερο
 και  πιο  αιθέριο
 από  την  ίδια
 την
ψυχή.  Ότι  ολόκληρος
 στρατός 
κατοικούσε  σ’  ένα  μόνο
σώμα.
Εκατό  φορές  λεπτότερα
 και  πιο  αιθέρια
 θα  είναι  τα
σώματα των δικαίων,
όταν εγερθούν κατά την ανάσταση:
θα μοιάζουν με μια
σκέψη που  είναι  ικανή, αν θέλει, να
απλωθεί και να
διασταλεί, ή, αν το επιθυμεί, να συσταλεί
και  να  περιοριστεί:
 αν  συσταλεί,  βρίσκεται  κάπου·  αν
διασταλεί, βρίσκεται
παντού.
Τα  πνευματικά  όντα  [στον
 παράδεισο]…  θα 
έχουν  τόσο
εκλεπτυσμένη  ουσία,  ώστε
 ούτε  οι  σκέψεις
 δεν  θα
μπορούν να τα
αγγίξουν.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος