Το ύψος της πνευματικής ζωής

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Προσευχόταν
ο όσιος Αντώνιος να του αποκαλύψει ο Κύριος το μέ­τρο, στο οποίο έφθασε. Και
του υποδείχθηκε: «Αντώνιε, δεν έχεις φθάσει ακόμη στο μέτρο εκείνου του
τσαγκάρη στην Αλεξάνδρεια». Πήγε λοιπόν ο Όσιος στον τσαγκάρη και τον ρώτησε
πώς ζει. Εκείνος απήντησε πώς το ένα τρίτο του ημερομισθίου του το δίνει στον
ναό, το ένα τρίτο στους πτωχούς και το άλλο το ξοδεύει για τις ανάγκες του. Ο
Αντώνιος όμως, πού εγκατέλειψε όλη του την περιουσία και κατοι­κούσε την έρημο
με φτώχεια μεγαλύτερη από τον τσαγκάρη, δεν εξεπλάγη με αυτό. Η υπεροχή του δεν
βρισκόταν σίγουρα σε αυ­τό. Λέει λοιπόν στον τσαγκάρη: «Ο Κύριος με έστειλε σε
σέ­να, για να μάθω πώς ζεις». Ο ταπεινός τσαγκάρης σεβόταν τον Αντώνιο και
φοβισμένος απήντησε: «Δεν γνωρίζω αλήθεια αββά να έχω κάνει κάτι αξιόλογο,
εκτός από το ότι, καθώς σηκώνομαι κάθε πρωί και πριν πιάσω το εργόχειρό μου λέω
στον εαυτό μου, ότι όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης, από τον πιο μικρό μέχρι
τον πιο μεγάλο μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού γιατί είναι δίκαιοι και ενάρετοι
κι εγώ μόνο κληρονομώ την κόλαση εξαιτίας των αμαρτιών μου· και πάλι το βράδυ
πριν κοιμηθώ σκέπτομαι και λέω το ίδιο πράγμα, ότι όλοι σώζονται και μόνος εγώ
κολάζομαι».
Από
το Γεροντικό