ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ…Α’

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

  

 ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
Δεν είναι μόνο αυτή η γέννηση

των καημένων των ανθρώπων

που έρχεται από σάρκα και αίμα,

αφού είναι θνητοί

που γεννιούνται εδώ

και πεθαίνουν τόσο
γρήγορα·

αυτή είναι βέβαια η πρώτη.

Έπειτα είναι το βάπτισμα του

Αγίου Πνεύματος, όταν το φως Του

κατεβαίνει στους
βαπτιζόμενους εν
ύδατι.

Η τρίτη πάλι μας γεννά από

τα δάκρυα και τους
πόνους μας,

που καθαρίζουν την
εικόνα μας

από τους σπίλους της φαυλότητας.

Στην μια γεννιέσαι απ’ τους πατέρες σου,

στην άλλη γίνεσαι
παιδί Θεού,

στην τρίτη ο ίδιος είσαι ο γεννήτορας,

όσο η ζωή σου ακολουθεί το άγιο φως.
Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος