Χριστιανική πολιτική φιλοσοφία

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Σάββας Μαρίνος, εκπαιδευτικός

Ως πολίτης έχω δικαιώματα τα οποία πρέπει να ασκώ και
να τα διεκδικώ σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Ως χριστιανός, έχω το δικαίωμα
να αποστασιοποιούμαι από τα παραπάνω. Αυτή η συμμετοχή και αποχή ταυτόχρονα είναι
εξαιρετικά δύσκολη από μία άποψη, από την άλλη πλευρά όμως είναι ίδιον βαθιά πολιτικοποιημένων
ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα θέματα
αντικειμενικά. 
Αν ο μόνος παράγοντας που με καθορίζει ως άτομο είναι
να είμαι πολιτικό ον και να είμαι εξαρτημένος από το εκάστοτε πολιτικό γίγνεσθαι
και από τα δικαιώματα που μου αναγνωρίζει το εκάστοτε πολιτικό σύστημα,
ουσιαστικά χάνω τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού άρα και προσωπικής ανεξαρτησίας.
Βασική αρχή της ψυχολογίας είναι ότι αν  δεν έχω το δυνατότητα της αποστασιοποίησης από
μία κατάσταση τότε είμαι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτήν…