Διάκριση κι αγάπη

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ο Δαβίδ, προφήτης και βασιλιάς, περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο. Λέγει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ότι είδε όμορφη γυναίκα που λουζόταν και την
ερωτεύθηκε. Ποιος; Ο προφήτης. Και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που
σκέφτηκε. Σαν βασιλιάς στέλνει τον άντρα της γυναίκας αυτής, που ήταν
στρατιωτικός, στην πρώτη γραμμή της μάχης να σκοτωθεί σίγουρα και να την πάρει μετά αυτός
γυναίκα του. Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας, το μαργαριτάρι μέσα στο
βούρκο. Αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε. Τόσο πολύ ήταν ναρκωμένος από
το πάθος. Γιατί όταν ο ηνίοχος είναι μεθυσμένος και το άρμα φέρεται άτακτα και
ό,τι είναι ο ηνίοχος και το άρμα αυτό είναι η ψυχή και το σώμα και όταν η ψυχή
του ανθρώπου είναι βυθισμένη στο πάθος δεν μπορεί να κουμαντάρει το σώμα του.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική
και επάγρυπνη και το σώμα το ίδιο είναι αγνό. Όταν όμως η ψυχή κυριευτεί από
σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται στο βούρκο και την ηδονή. Τι συνέβη λοιπόν
με τον Δαβίδ; Διέπραξε μοιχεία αλλά δεν το αισθανόταν ούτε ελεγχόταν από
κάποιον. Και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε
γιατί ο ηνίοχος νους ήταν μεθυσμένος από ακρασία.
Τι κάμνει λοιπόν ο Θεός; Τι παιδαγωγική μέθοδο χρησιμοποιεί δια του
προφήτου του Νάθαν. Δέστε. Στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης
έρχεται προς τον προφήτη. Γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν
ασθενήσει κάποιος γιατρός έχει την ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβηκε και
εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα
φάρμακα. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις
πάτησε την πόρτα λέγοντάς του: Παράνομε και βδελυρέ, μοιχέ και φονιά, τόσες
τιμές δέχτηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησες τις εντολές Του. Δεν κάνει κάτι
τέτοιο. Για ποιο λόγο δεν το κάνει τέτοιο; Γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως αν πας
σε έναν ο οποίος είναι μεθυσμένος, όταν είναι μέσα στο πάθος του, όταν είναι
στο φούντωμα της αμαρτίας του, αν τον ελέγξεις με αυτό τον απότομο τρόπο θα βγάλει,
μέσα στην προσπάθεια του να αμυνθεί, πιο πολύ επίθεση και δεν θα δεχτεί τα
λόγια που θα του πεις.
Χρειάζεται λοιπόν τρόπος. Yπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πολεμούν ας
πούμε την Eκκλησία και εμείς οι ανόητοι λέμε: είναι άθεοι, παλιάνθρωποι,
επίβουλοι, αντίχριστοι. Μα είναι στο πάθος τους, στην οργή τους και εσύ πιο
πολύ τους τονίζεις την οργή; Εδώ ο Θεός, εδώ ο προφήτης πήγε στον προφήτη που
ήταν φονιάς και μοιχός και δεν του ερεθίζει το πάθος για να μην βγάλει
αντίδραση, για να μην τον ενοχλήσει. Και εμείς αμέσως τα κοπανάμε σε όσους αμάρτησαν.
Χρειάζεται λεπτότητα, χρειάζεται διάκριση. Αν δεν τον αγαπούμε τους εκτός
Εκκλησίας τότε εμείς είμαστε πραγματικά εκτός Εκκλησίας.
Δεν υπάρχουν σκοτεινές και φωτεινές δυνάμεις. Τι σημαίνει η Εκκλησία
πολεμάται από σκοτεινές δυνάμεις; Εμείς είμαστε φωτεινοί; Όλοι σκοτεινοί
είμαστε. Φωτεινός είναι μόνο ο Χριστός. Δεν είμαστε αυτόφωτοι. Παίρνουμε από
την λάμψη Του, απ’ το φως Του και για να πάρουμε από την λάμψη Του και το φως
Του πρέπει να σβήσουμε τα δικά μας φώτα που είναι ψεύτικα. Υποκρινόμεθα τον
φωτισμένο. Είμαστε όλοι σκοτισμένοι. Μέσα στο σκοτάδι βρισκόμαστε.
Έρχεται λοιπόν προς τον Δαβίδ ο Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως, μόλις
πάτησε την πόρτα. Τι λέει λοιπόν; Του αρχίζει και του κάνει μία εξιστόρηση μιας
υποτιθέμενης ιστορίας για να τον βάλει τον ίδιο να ελέγξει τον εαυτό του. Να τον
παιδαγωγήσει μέσα σε μία μέθοδο παιδαγωγική για να παραδεχθεί ο ίδιος την
αμαρτία του. Και τι λέει: Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν για να μην τον κάνει
περισσότερο αδιάντροπο. Και έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πλέκει ένα δράμα
δίκης και τι λέγει: Βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Ήταν ένας πλούσιος και ένας
φτωχός. Ο πλούσιος είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων ενώ ο φτωχός είχε μια
αμνάδα που έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμόταν
στην αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προς την γυναίκα.
Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος λυπήθηκε τα δικά του και αφού πήρε την
αμνάδα του φτωχού την έσφαξε. Τι απαντάει λοιπόν ο βασιλιάς; Νομίζοντας ότι
εκφέρει γνώμη για άλλον εξέφρασε πολύ βαριά απόφαση. Γιατί τέτοιοι είναι οι
άνθρωποι. Με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους
άλλους. Όταν όμως είναι για εμάς αρχίζουν μετά μια άλλη νοοτροπία. Και τι λέγει
ο Δαβίδ: Στο όνομα του Κυρίου αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου και θα
ανταποδώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο. Να, τώρα έφτασε η ώρα. Αφού τον έφερε
στα νερά του αρχίζει η χειρουργική επέμβαση ο Νάθαν χωρίς να ολιγωρήσει. Τι
λοιπόν λέγει ο Νάθαν; Δεν μαλάκωσε για πολύ ώρα από την πληγή αλλά αμέσως
εκφέρει την γνώμη του και προσθέτει πολύ βαθιά την τομή για να μην αφαιρέσει
την αίσθηση του πόνου. Τον φέρνει σε συναίσθηση σε επίγνωση, του φέρνει το
μέτρο ήθους, το μέτρο ηθικής και μετά τον σφάζει ούτως ώστε ο πόνος να
λειτουργήσει θεραπευτικά χωρίς πόνο δεν υπάρχει θεραπεία και μετάνοια. Και τι
του λέει: Συ είσαι, βασιλιά. Συ είσαι, βασιλιά, αυτός. Και τι λέγει ο βασιλιάς.
Δεν του άρχισε να τα βάζει μαζί του. Τον έφερε σε τέτοιο σημείο επίγνωσης και
λέει: Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Δεν είπε και ποιος είσαι εσύ που με
ελέγχεις. Ποιος σε έστειλε να μου μιλάς με τόση παρρησία. Εμένα; Bασιλιά
και προφήτη. Με ποια τόλμη το έκανες αυτό. Τίποτα τέτοιο δεν είπε αλλά
συναισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει: Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου Τι
λέγει τότε ο Νάθαν προς αυτόν; Και ο Κύριος συγχώρησε τα αμαρτήματά σου.
Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη. Εξομολογήθηκες με
ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτή. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ
σε απάλλαξα από την καταδικαστική απόφαση. Είδες πως επαληθεύτηκε το γραμμένο:
Λέγε εσύ πρώτος την αμαρτία για να δικαιωθείς. Ποιος σκοπός είναι αυτός να πεις
πρώτος την αμαρτία; 
  
π. Βαρνάβας Γιάγκου