ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

ΚΥΡΙΑΚΗ  24,  Των Βαΐων
Όρ­θρος
Μεγ. Δευτέρας, 19.00 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  25,  Όρ­θρος Μεγ. Τρίτης, 19.00 

Μ.
ΤΡΙΤΗ  26,
 Προ­η­γι­α­σμέ­νη
Θ. Λειτουργία, 07.30   
Όρθρος Μεγ. Τετάρτης, 19.00 

Μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ  27,
 Προ­η­γι­α­σμέ­νη
Θ. Λειτουργία, 07.30  
Ι. Ευχέλαιον, 17.00, Όρθρος Μεγ. Πέμπτης, 19.00 

 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 
28, 
Θ. Λειτουργία
Μεγ. Βασιλείου 07.30
 Όρθρος ακολουθίας 
των Παθών, 18.30 

 Μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29, 
Με­γά­λαι ώραι – Εσπερινός, 08.30         
 Ὄρ­θρος Μεγ. Σαββάτου, 19.00,  Έξοδος επιταφίου, 21.00 

 Μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ  30, 
Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 08.00 , Παννυχίς 23.00 
Όρθρος Αναστάσεως & Θεία Λειτουργία, 24.00  – 02.00

ΜΑΪΟΣ

 ΑΓΙΟΝ
ΠΑΣΧΑ  1, 
Ε­σπε­ρι­νός της Αγάπης, 19.00
 
 Δευτέρα  
2, 
Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου