Από το στόμα μιας σύγχρονης Αγίας!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 Αγία Μαρία Σκομπτσόβα

Οι τύποι θρησκευτικών τρόπων ζωής

 
Αν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορική κατάσταση στην οποία
βρισκόμαστε – ή, πιο σωστά, εκείνους τους τύπους της ευσέβειας
που η σημερινή μας κατάσταση έχει παράξει – θα μπορέσουμε να
διακρίνουμε, αντικειμενικά και απαθώς, τις διάφορες κατηγορίες
των ανθρώπων οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το
θρησκευτικό κάλεσμα του κάθε ατόμου. 

Η κάθε κατηγορία έχει τα
δικά της θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, και είναι πολύ
πιθανό πως μόνο το άθροισμά τους θα μπορούσε να μας δώσει μια
σωστή περίληψη της πολύπλευρης φύσης της Χριστιανικής ζωής. 

Από
την άλλη όμως, όταν ταξινομούμε τους τύπους της θρησκευτικής
ζωής εντός της Ορθοδοξίας, πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν πως,
μαζί με τους εντελώς διακριτούς εκπροσώπους του ενός ή του άλλου
τύπου, η πλειοψηφία των ανθρώπων αποτελείται από κάποιο είδος
συνδυασμού δύο ή ακόμα και περισσοτέρων τύπων θρησκευτικής
ζωής.

 Είναι πολύ δύσκολο να μείνει κανείς μέσα στα πλαίσια της
αμεροληψίας και αντικειμενικότητας όταν ταξινομεί και
προσδιορίζει αυτούς τους τύπους, διότι στην πραγματικότητα το
κάθε άτομο προσελκύεται από την δική του αντίληψη περί
Χριστιανισμού και απωθεί οποιαδήποτε άλλη κατανόηση που δεν
είναι δική του. Στο άρθρο αυτό, το μόνο που μπορώ να πω είναι
πως επιθυμώ να κάνω ό,τι μου είναι δυνατόν για να αποφύγω μια
τέτοια μεροληψία.