Τι είδους είναι η Πρώτη και Εσχάτη Αλήθεια;

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato
 
Τι είδους είναι η Πρώτη και Εσχάτη Αλήθεια, η τα πάντα
περιπτυσσομένη και αιώνια αναλλοίωτη;


 Ιδού το μόνο ερώτημα του οποίου «εστί χρεία» (βλ. Λουκ. ι΄
42). Κατά το μέτρο  με το οποίο υφιστάμεθα στην επίγεια μας
υπάρξη αποτυχίες, διαψεύσεις των ελπίδων μας, προσβολές,
απώλειες αγαπημένων προσώπων, τα οποία αρπάζονται από τον θάνατο
στο άγνωστο του «μηδενός», κ
ατά το μέτρο με το οποίο ζούμε
την πτώση πολλών ειδώλων της γης – επιστήμης, φιλοσοφίας,
τέχνης, ανθρωπισμού, πολιτικής –, αυξάνει μέσα μας η ανέκφραστη
δια του λόγου προσδοκία εκείνου, το οποίο παραμένει αμετάθετο…Γέρων Σωφρόνιος του Έσσεξ