Καλή Σαρακοστή!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,

πνεύμα αργίας, περιεργίας,

φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,

υπομονής, και αγάπης χάρισέ μοι τω σω δούλω.


Ναι Κύριε Βασιλεύ,

δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα,

και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου
ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

(Ποίημα Εφραίμ του Σύρου)