Η ανελευθερία του πλούτου

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Θυμᾶμαι ὅταν ἤμουν
νέος, ἕναν ἄνδρα νὰ μοῦ λέει: Δὲν καταλαβαίνετε ὅτι τὴ στιγμὴ ποὺ παίρνεις
στὰ χέρια σου ἕνα νόμισμα καί δέν εἶσαι προετοιμασμένος νὰ ἀνοίξεις
τὸ χέρι σου γιὰ νὰ τὸ ἀφήσεις, δὲν χρησιμοποιεῖς σωστὰ τὸ χέρι
σου, τὸ σῶμα σου, ἐπειδὴ ὅλη ἡ προσοχή σου θὰ ἐπικεντρώνεται
στὸ νὰ μὴν χάσεις αὐτὸ τὸ νόμισμα, – τὰ ὑπόλοιπα θὰ ξεχαστοῦν.

Εἴτε κρατᾶμε ἕνα χάλκινο νόμισμα, εἴτε νοιώθουμε πλούσιοι – διανοητικὰ,
συναισθηματικά, ὑλικά, – εἴμαστε φυλακισμένοι, ἔχουμε χάσει τὴ χρήση ἑνὸς
μέρους τοῦ σώματός μας, τοῦ μυαλοῦ μας, τῆς καρδιᾶς μας· δὲν
μποροῦμε νὰ εἴμαστε πιὰ ἐλεύθεροι, καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι
βασιλεία ἐλευθερίας.

Mητροπολίτης Anthony Bloom