Οι ιερείς ως ποιμένες

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


«Τους επισκόπους (τους ιερείς ευρύτερα) τους καλεί ο Κύριος να
ποιμάνουν το ποίμνιό Του και τους δίνει δωρεάν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος…
Αυτοί έχουν τη δύναμη ν’ αποσπάσουν και το δικό μας νου από την γη και να τον
προσηλώσουν στον Κύριο. Αυτοί θλίβονται, όταν βλέπουν πως εμείς προσβάλλουμε το
Θεό κι έτσι παρεμποδίζουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας. Αυτούς τους
βαρύνουν οι θλίψεις όλης της γης κι αυτοί προσεύχονται αδιάκοπα για να βρούμε
παρηγοριά στις θλίψεις μας και να έλθει ειρήνη σ’ όλο τον κόσμο… Ο Κύριος μας
αγάπησε τόσο, ώστε έπαθε για μας στο σταυρό. Και τα πάθη του ήσαν τόσο μεγάλα,
που δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε, γιατί αγαπούμε λίγο τον Κύριο. Το ίδιο
πάσχουν και οι πνευματικοί μας ποιμένες για μας, έστω κι αν εμείς δεν
αντιλαμβανόμαστε τις πιο πολλές φορές τις στενοχώριες τους. Κι όσο μεγαλύτερη
είναι η αγάπη του ποιμένα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η θλίψη Του. Κι εμείς τα
πρόβατα, οφείλομε να το καταλαβαίνομε αυτό και ν’ αγαπούμε και να τιμούμε τους
ποιμένες μας. Το Άγιο Πνεύμα τοποθέτησε τους επισκόπους στην Εκκλησία για να
ποιμαίνουν το ποίμνιο του Κυρίου. Κι αν το θυμόνταν αυτό οι άνθρωποι, θ’
αγαπούσαν με μεγάλη αγάπη τους ποιμένες κι η ψυχή τους θα χαιρόταν και μόνο με
την εμφάνιση ενός ποιμένα.»
Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη