Οι αγαπημένοι του Θεού

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Υπάρχουμε -και o άνθρωπος
και ο κόσμος- γιατί πρώτα είμαστε οι αγαπημένοι του Θεού, οι αγαπώντες την
επιφά­νεια της ομορφιάς και της δόξας του προσώπου Του, στην κοινωνία της
τριαδικής και ωραίας αγάπης. Στο φως αυτής της αγάπης, η θεωρία δια των
οφθαλμών της πίστεως γίνεται μέθεξη ερωτική, μια οντολογική τρυφερότητα και
ευαισθη­σία, όπου ο Θείος έρωτας αφανίζει το σκότος και το θάνατο, την αγωνία
και τις μέριμνες, αλλά και τις τύψεις και τις ενο­χές μας, όταν η αγαπώσα
καρδία είναι μεγαλύτερη από τις πράξεις μας και ο αγαπών Θεός μεγαλύτερος από
την οδύνη της καρδιάς μας.
Π. Ευδοκίμωφ