Καλό 15Αύγουστο!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

                             
                         
Αλλά τάχα σε τι στέκεται η
ευλάβεια της Παρθένου; Σε προσευχή και νηστεία. Σε προσευχή, όπου είναι η
παράκληση, σε νηστεία, όπου είναι η εγκράτεια, δύο τρόποι τους οποίους διόρισε η
Εκκλησία για να τιμούμε, έξοχα στις μέρες αυτές, την μητέρα του Θεού και μητέρα
μας. Μα τι λογής πρέπει να είναι η προσευχή μας στην παράκληση; Όχι με
αταξία, όχι με σύγχυση, όχι με αναισχυντία, αλλά με φόβο Θεού, με συντριβή
καρδίας, με δάκρυα κατανύξεως. Τι λογής πρέπει να είναι η νηστεία μας στην
εγκράτεια; Όχι μόνο νηστεία από φαγητά, αλλά νηστεία και από αμαρτίες· όχι μόνο
εγκράτεια από κρέατα, αλλά εγκράτεια και από τα πάθη τα σαρκικά. Η Παναγία
Παρθένος, με τη νηστεία, ζητεί από μας καρδία καθαρά και με την προσευχή,
καρδίαν συντετριμμένη. Και τι λιγότερο μπορεί να ζητήσει από τούς Χριστιανούς η
μητέρα του Θεού και μητέρα των χριστιανών; Αχ! Και να καταλαβαίναμε πόση χαρά
και βοήθεια έχουμε από τέτοια αγιότατη μητέρα.


                                         Ορφανοί, που στερηθήκατε τους γονείς σας, ξένοι, που χάσατε την ευτυχία σας,
άρρωστοι, θλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπάστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του
Θεού. Μητέρα που σας κυβερνά στην ξενιτιά σας, που σας τρέφει στη φτώχεια σας,
που σας δίνει τη θεραπεία στα πάθη, την παρηγοριά στις θλίψεις, την ελευθερία
στις σκλαβιές, τη συγχώρεση στις αμαρτίες. Μη λυπάστε· έχετε μητέρα, τη μητέρα
του Θεού. Ναύτες, όπου πλέετε στη θάλασσα, επικαλεστείτε την Παρθένο να
έχετε λιμάνι στις ανεμοζάλες. Πραματευτές, που περπατάτε στη γη,
επικαλεστείτε την Παρθένο να έχετε βοηθό στους κινδύνους. Γεωργοί, όπου
δουλεύετε τη γη, επικαλεστείτε την Παρθένο να έχετε ευλογία καρποφορίας στους
κόπους σας. Νέοι, όπου σπουδάζετε στα σχολεία, επικαλεστείτε την Παρθένο
να έχετε φως γνώσεως στις σπουδές. Ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες,
επικαλεστείτε την Παρθένο σε όλες τις σωματικές και ψυχικές ανάγκες, να την
έχετε προστάτη σ’ αυτήν τη ζωή, παραστάτη την ώρα του θανάτου, μεσίτρια την
ημέρα της κρίσεως.                                         Χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του
Ιησού, τιμάτε και ευλαβείστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, της μητέρας του
Ιησού και μητέρας μας. Ιησούς και Μαρία ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας.
Ιησούς και Μαρία μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή
και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα
λόγια της αυγής, τα τελευταία της ημέρας, με αυτά να σφραγίζετε σε ύπνο τα
μάτια σας, με αυτά να μπαίνετε και να βγαίνετε από την Εκκλησία, με αυτά να
αρχίζετε και να τελειώνετε κάθε υπόθεση, για να αξιωθείτε την ώρα που πρόκειται
να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού και από το άλλο
την Μαρία και μαζί με τον Ιησού και την Μαρία να συνδοξάζεστε στην Βασιλεία των
Ουρανών. Αμήν.
Επίσκοπος Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714)