Περί μετανοίας

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Μετάνοια σημαίνει ανανέωσις του
βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεόν για νέα ζωή. Μετανοών
σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε
σωματικής παρηγορίας. Μετάνοια σημαίνει σκέψις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για
όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει
θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξις της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος
απηλλαγμένος από αισχύνη.
Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις με
τον Κύριον, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει
καθαρισμός της συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των
θλιβερών πραγμάτων. 

Κλίμαξ, Άγιος Ιωάννης Σιναΐτης