ΟΜΟΡΦΑ ΛΟΓΙΑ, ΜΕΣΤΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΟΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Χριστός Ετέχθη!
Καλή κι ευλογημένη χρονιά!