Ἐ, αὐτός ὁ ἄλλος!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Καί νά θέλατε νά τόν ἀποφύγετε δέν μπορεῖτε. Σᾶς ἀκολουθεῖ παντοῦ, πάει ὅπου πᾶτε, κάνει ὅ,τι κάνετε. Ὄχι μόνο ξέρει τί ποιεῖ ἡ δεξιά σας ἀλλά καί τί προτίθεται νά ποιήσει. Θά θέλατε κάποιες
στιγμές ἀπομόνωσης ἀπό ὅλους ἀλλά ἀπό αὐτόν εἶναι ἀδύνατον. Πολλές φορές
εἶναι ἀπίστευτα φορτικός καί
δέν τόν ἀντέχετε καθόλου. 
Τόν γνωρίζετε ἐξ ἄκρας συλλήψεως ἀλλά τότε δέν εἴχατε ἐπίγνωση τῆς παρουσίας του. Στό
πέρασμα τοῦ χρόνου ἡ σχέση σας ἔγινε ἀδιάσπαστη. Μία σχέση ἀντιφατική: ἀγάπη καί μῖσος, ἀποδοχή καί ἀπόρριψη εἶναι καθημερινές
καταστάσεις ἐξαιτίας τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ χαρακτήρα του. Κάποιες φορές εἶναι χαριτωμένος, εὐγενικός, πρᾶος, πραγματικά ἀξιαγάπητος. Αὐτές τίς φορές χαίρεστε
πού τόν γνωρίζετε, τόν παρουσιάζετε στούς φίλους σας καί τόν περιφέρετε στούς κύκλους
σας μέ περισσή ὑπερηφάνεια.  


Ἄλλοτε πάλι γίνεται τόσο δύστροπος πού ντρέπεστε γι’ αὐτόν. Γκρινιάζει γιά ὅλα, ἐξάπτεται γιά ἀσήμαντες ἀφορμές, μιλᾶ ἀπότομα καί σκέφτεται μέ ἐμπάθεια, ἀδιαφορεῖ παντελῶς γιά τούς ἄλλους καί ἐνδιαφέρεται μόνο γιά
τό δικό του συμφέρον. Τότε προσπαθεῖτε νά ἀπαλύνετε τήν κατάσταση, νά ὡραιοποιήσετε τίς ἀσχημοσύνες του, ἐνίοτε καμώνεστε πώς δέν ἔχετε καμία σχέση μαζί του ἀλλά κανείς δέν σᾶς πιστεύει.
Αὐτή ἡ ἀλλοπρόσαλλη συμπεριφορά
του (ἴσως καί μία βαθύτερη ἀναζήτηση) τόν ὁδήγησε κάποτε στήν πόρτα τοῦ ψυχολόγου, ὁ ὁποῖος ἀνέσυρε μέ ἐπιτυχία ὅλες τίς τραυματικές ἐμπειρίες τῆς παιδικῆς του ἡλικίας, τά ἀπωθημένα πού ἔκρυβε καλά στό ὑποσυνείδητό του, τά συμπλέγματα πού καθόρισαν τήν
διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα του. Παρ’ ὅλο πού ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος καί τῆς ψυχοσύνθεσής του τόν
βοήθησε νά ἐξηγήσει πολλές ἀποφάσεις καί πράξεις του, δέν τόν βοήθησε νά καλύψει τό ἐσωτερικό κενό πού ἔνιωθε ἐδῶ καί καιρό. Ἔτσι, ἄν καί κάθισε στόν ἀναπαυτικό καναπέ τοῦ ψυχολόγου, ἀνάπαυση δέν βρῆκε.

Ἀποφάσισε ἀκόμα (μετά ἀπό πολλή σκέψη καί μεγάλο δισταγμό εἶναι ἡ ἀλήθεια) νά πάει σέ
πνευματικό ἱερέα. Κουβέντιασαν γιά πολλά, γιά ὅλη σχεδόν τήν ζωή του. Ἡ ἀρχική του ἀμηχανία ἔγινε σιγά-σιγά ἀνακούφιση καταθέτοντας ὅσα τόν βάραιναν καί συνειδητοποίησε
πώς ἀπό δική του εὐθύνη ναυάγησαν σχέσεις καί σχέδια ζωῆς καί ἔμαθε σύν τῷ χρόνῳ νά ἀναγνωρίζει τά λάθη του
καί νά μετριάζει τά πάθη του. Ὁ ἱερέας τόν συμβούλεψε νά ἀνοιχθεῖ στούς ἄλλους, νά δημιουργήσει
δεσμούς γνήσιους καί ὄχι ἐπιφανειακούς ἤ χρησιμοθηρικούς, ὅπως συνήθιζε νά κάνει. Τόν προέτρεψε ἐπίσης νά ξεφύγει ἀπό τά στενά ἀτομικά του ὅρια καί νά ἀναζητήσει τήν ἀλήθεια πέρα ἀπό τίς συμβάσεις τοῦ κόσμου τούτου. Τοῦ ἀποκάλυψε ἕναν ἄλλο δρόμο καί τρόπο ζωῆς πού ὁδηγεῖ πέρα ἀπό τά φθαρτά καί πού
δίνει αἰώνια προοπτική. Τοῦ φάνηκαν παράξενα αὐτά στήν ἀρχή ἀλλά τόν εἴδατε νά προσπαθεῖ νά τά κατανοήσει καί λίγο-λίγο νά ἀλλάζει καί νά ἠρεμεῖ. Ἀκόμα καί στά σφάλματά του ἦταν διαφορετικός. Ἤξερε νά τά ἀναγνωρίζει καί νά τά ὁμολογεῖ μέ εἰλικρινή διάθεση νά μήν
τά ἐπαναλάβει. Χαρήκατε κι ἐσεῖς πού ἐπιτέλους ἐπιθυμοῦσε μιά καινούργια ἀρχή.

Βέβαια οἱ ἐντάσεις μεταξύ σας δέν λείπουν ὅμως, ἡ σχέση σας ἔχει γίνει πιό οὐσιαστική καθώς ἔχετε συμφωνήσει νά σέβεται ὁ ἕνας τίς ἰδιαιτερότητες καί τήν μοναδικότητα τοῦ ἄλλου καί νά ἀναζητᾶτε τό ἀληθινό νόημα τῶν πραγμάτων.
Μά τόση ὥρα σᾶς μιλῶ γι’ αὐτόν καί δέν σᾶς εἶπα τό ὄνομά του. Εἶναι ὁ ΕΑΥΤΟΣ σας.

Χαίρετε!   

Δέσποινα Ζαμάνη – Κόλλια