Πρόσωπο και άτομο

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

   Υπάρχει μία ριζική διαφορά ανάμεσα το πρόσωπο και το άτομο.
   Το πρόσωπο είναι μία ύπαρξη κοινωνίας, ενώ το άτομο μία
φιγούρα διάσπασης. Το μεν είναι ανοιχτό στον Θεό και τους άλλους, το δε είναι εγωιστικό
και επικεντρωμένο γύρω από τον εαυτό του. Το ένα, ευχαριστεί τον Θεό για όλα και
εκλαμβάνει κάθε κίνηση, λόγο και συνάντηση ως μυστήριο. Το άλλο, χρησιμοποιεί και
βλέπει τα πάντα -τους άλλους ανθρώπους και την πλάση- σαν ένα μέσο ικανοποίησης των
επιθυμιών και αναγκών του. Το πρώτο δίνει και μοιράζεται, το δεύτερο αποκτά, συσσωρεύει
και καταναλώνει. Το πρόσωπο ταπεινώνεται για να δοξασθεί, το άτομο ανεβαίνει με
σκοπό να αυτοθεωθεί.
    Κι εγώ μέσα στη ζωή μου, τι είμαι, τι θέλω να είμαι:
ένα πρόσωπο ή ένα άτομο;

          Άγιος Σιλουανός
ο Αθωνίτης