«Η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται»

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ

Θυμάστε ασφαλώς αυτό που λέει ο Απ. Παύλος στη δεύτερη επιστολή του
στους Κορινθίους (12:9): «η δύναμίς μου εν ασθένεια τελειούται». Η ασθένεια εδώ
δεν είναι η αδυναμία που δείχνουμε όταν αμαρτάνουμε και ξεχνάμε το Θεό.
 Αλλά
είναι η συναίσθηση της αδυναμίας μας που μας κάνει να παραδίνουμε τον εαυτό μας
ολοκληρωτικά και ειλικρινά στα χέρια του Θεού. Εμείς όμως προσπαθούμε να
είμαστε δυνατοί και εμποδίζουμε το Θεό να φανερώσει τη δύναμη Του.