Η πρώτη άλωση

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Αν και σήμερα είναι
η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς το 1453, η
πραγματική άλωση έγινε από τους Φράγκους Σταυροφόρους 250 χρόνια νωρίτερα, το
1204.
Ὁ συγγραφέας Edwin Pears, πολύ παραστατικά ἀναφέρει τίς βιαιότητες πού διαπράχθησαν ἀπό τούς Σταυροφόρους
στήν Κωνσταντινούπολη καί παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα: