Είν’ η Ανάσταση!

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

                                Λαμπροφορεί η ψυχή μου

                               
που ντύθηκε βασιλική στολή,
                                                      
της αφθαρσίας.
                            
Σε ύψη ναυτίλλομαι κι η Ανάσταση
                                                                             
απτή
                               
σαν πασχαλιά που πέταξε και φέτος,
                               
σαν λαμπάδα που φωταυγώς αναλώθηκε.
                               
σαν αγκαλιά και φίλημα που ανθρωπινά
                                                                                
δόθηκαν.
                               
                      
Το φως πλήρωσε τα πάντα κι η ψυχή μου φαναράκι
                                                                         
σαν παιδί το κρατά.
                                        
Στο κρεβάτι του πόνου
                            
η Χριστίνα, ο Γιώργος, η Παναγιώτα,
                            
εκεί που η φθορά αφήνει απάνθρωπη
                                                                     
λαβωματιά.
                      
Δεν είν’ η ανάγκη μου απ’ την ελπίδα να κρατηθώ,
                          
είν’ η Ελπίδα που αναστήθηκε απ’ το Σταυρό,
                                           
είν’ η Ανάσταση!
                                                                  
                                
                          Ειρήνη Ζ.
              Ανάσταση
2014 σωτήρια έτη