Απολυτίκιο Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Της ερήμου πολίτης.
Της Ευβοίας τον γόνον,
Πανελλήνων το καύχημα,
της Θεολογίας τον μύστην
και Χριστού φίλον γνήσιον,
Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί,
τον πλήρη χαρισμάτων εκ παιδός.
Δαιμονώντας γαρ λυτρούται,
και ασθενείς ιάται πίστει κράζοντας
δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν,
δόξα τω σε αγιάσαντι,
δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.