Περί Αγάπης, που τόσο πολύ την ξεχάσαμε πιά…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Oσίου Πατρός Iσαάκ του Σύρου
 

Η αγάπη είναι η βασιλεία, που μυστικά υποσχέθηκε ο Κύριος
στους
Αποστόλους ότι θα φάνε στην βασιλεία του. Διότι, το «να τρώτε και να πίνετε στο
δικό μου τραπέζι στη βασιλεία μου» (Λουκ. 22, 30), τι άλλο είναι παρά η αγάπη;
Γιατί η αγάπη του Θεού μπορεί να θρέψει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να τρώγει και να
πίνει. Η αγάπη, ακόμη, είναι το κρασί που ευφραίνει την καρδιά του ανθρώπου (Ψαλμ. 93, 16). Μακάριος είναι αυτός που
ήπιε από τούτο το κρασί. Από αυτό ήπιαν οι ακόλαστοι και ένιωσαν ντροπή, οι αμαρτωλοί
και λησμόνησαν τους δρόμους της αμαρτίας, οι μέθυσοι και έγιναν νηστευτές, οι πλούσιοι
και επιθύμησαν την φτώχεια, οι φτωχοί και πλούτισαν με την ελπίδα, οι άρρωστοι και
έγιναν υγιείς και οι αγράμματοι και έγιναν σοφοί.
Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού. Μέσα σ’ αυτήν υπάρχει
η τρυφή όλων των μακαρισμών. Σ’ αυτόν τον παράδεισο ο μακάριος Παύλος τράφηκε με
υπερφυσική τροφή. Και αφού γεύθηκε εκεί το ξύλο της ζωής, έκραξε λέγοντας: «αυτά
που μάτι δεν τα είδε, ούτε αυτί τα άκουσε, κι ούτε που τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου,
όσα ετοίμασε ο Θεός για κείνους που Τον αγαπούν» (Α 
Κορ. 2, 9).
Τι ωραία και αξιέπαινη που είναι η αγάπη προς τον πλησίον, εάν βέβαια η μέριμνα
γι’ αυτήν δεν μας αποσπά από την αγάπη του Θεού! Πόσο γλυκιά είναι η συντροφιά των
πνευματικών μας αδελφών, εάν μπορέσουμε να φυλάξουμε μαζί μ’ αυτήν και την κοινωνία
με τον Θεό!
Όποιος καταφρονεί τον ασθενή αδελφό του δεν πρόκειται να δει το
φως του Θεού. Και οποίος αποστρέφει το πρόσωπό του από τον ευρισκόμενο σε στενοχώρια,
η ημέρα του θα είναι σκοτεινή.
Είπε ο Κύριος: «Ο,τι θέλετε να κάνουν σε σας οι άνθρωποι,
έτσι και σεις να κάνετε σ’ αυτούς»
(Λουκ. 6, 31). Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει υλικά αγαθά
ούτε σωματική δύναμη για να εκπληρώσει την αγάπη προς τον αδελφό του, τότε είναι
αρκετή για τον Θεό μόνη η αγάπη για τον αδελφό, που φυλάγεται στην προαίρεσή του.
Ο φτωχός και ενδεής άνθρωπος λαμβάνει τα αναγκαία από
το Θεό, διότι κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Κύριος. Συ όμως, που θέλησες να αναπαύσεις
τον εαυτό σου μάλλον παρά τον φτωχό αδελφό σου, αποποιήθηκες την τιμή που σου έκανε
ο Θεός και απομάκρυνες την Χάρη του από σένα. Όταν λοιπόν δώσεις ελεημοσύνη, να
ευφραίνεσαι και να πεις: Δόξα σοι ο Θεός, που με αξίωσες να βρω κάποιον να αναπαύσω.
Η αγάπη του Θεού έρχεται μέσα μας από τη συνομιλία μαζί
του.
Όταν μέσα στον έμπονο και δίκαιο αγώνα μας, βρούμε την αγάπη
του Θεού,
τρεφόμαστε με ουράνιο άρτο και δυναμώνουμε, χωρίς να εργαζόμαστε
με αγωνία και χωρίς να κουραζόμαστε, όπως οι χωρίς αγάπη άνθρωποι. Ο ουράνιος άρτος
είναι ο Χριστός, που ήρθε κάτω σε μας από τον ουρανό και δίνει στον κόσμο την αιώνια
ζωή. Και αυτή η ζωή είναι η τροφή των αγγέλων.
Όποιος βρήκε την αγάπη, κάθε μέρα και ώρα τρώγει τον Χριστό
κι από
αυτό γίνεται αθάνατος (Ιω. 6, 58). Διότι, «ο τρώγων -λέει- από τον άρτο που εγώ θα του δώσω,
ποτέ (“εις τον αιώνα”) δεν θα πεθάνει». Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος
που τρώγει από τον άρτο της αγάπης, που είναι ο Ιησούς. Ότι, βέβαια, αυτός που τρώγει
από την αγάπη, τρώγει τον Χριστό, τον Θεό των πάντων, το μαρτυρεί ο απόστολος Ιωάννης,
όταν λέει ότι «Ο Θεός είναι αγάπη» (Α  Ἰ­ω.
4, 8). Λοιπόν
όποιος ζει στην αγάπη, λαμβάνει από τον Θεό ως καρπό την ζωή και σ’ αυτό τον κόσμο
οσφραίνεται από τώρα εκείνο τον αέρα της ανάστασης,
στον οποίο εντρυφούν οι κοιμηθέντες δίκαιοι.
Όπως το λάδι συντηρεί
το φως του λυχναριού, έτσι και η ελεημοσύνη
τρέφει στην ψυχή την αληθινή γνώση του
Θεού. Το κλειδί της καρδιάς για την απόκτηση των θείων χαρισμάτων δίνεται μέσω της
αγάπης προς τον πλησίον.