Ἀναγνώστης καθιστανέσθῳ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

“Ἀναγνώστης καθιστανέσθῳ πρῶτον δοκιμῇ δεδοκιμασμένος, μὴ γλωσσόκοπος, μὴ μέθυσος, μηδὲ γελωτολόγος∙ εὔτροπος, εὐπειθής, εὐγνώμων, ἐν ταῖς κυριακαῖς συνόδοις πρῶτος σύνδρομος, εὐήκοος, διηγηματικός, εἰδὼς ὅτι εὐαγγελιστοῦ τόπον ἐργάζεται” (Διαταγαί Κλήμεντος Ρώμης).

Χαρά για όλους μας κατά την εκδρομή στην όμορφη Λευκάδα, η χειροθεσία σε αναγνώστη που έκανε ο Σεβ. Λευκάδος Θεόφιλος στον  I.M. που διακονεί επικουρικά το ψαλτήρι μας. Φωνάξαμε “Άξιος” και δακρύσαμε, αφού όσα αναφέρει πιο πάνω το κείμενο του Κλήμεντος επισκόπου Ρώμης, ισχύουν ακριβώς για τον αδελφό μας.
Άξιος…