ΑΝΑΤΟΛΗ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

 
Αναδυόμενος ο ήλιος

στον Αιγαίο ουρανό

συνίπταται

με τις Ιώνιες μνήμες

Η εωθινή έπαρση

αναβλύζει αποχρώσεις

εκπέμπει ιαχές

που πάλλονται στον ρυθμό

ανεξίτηλων καταγραφών 

Η γαλανή απαλότητα του Πελάγους
εναρμονισμένη με το οικείο πνεύμα
πιστοποιει και δικαιώνει
τις διαστάσεις του.

Μ.Ψ.