ΜΝΗΜΗ 29ης ΜΑΪΟΥ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

   ΣΤΑ  ΤΕΙΧΗ
Ποίημα, Μ. Ψ. 

Πομπή σιωπηλή
ατέλειωτη
αργοσβήνει αποφασιστικά
προς τον ορίζοντα
Χιλιάδες υπερασπιστές
με ελεύθερο βηματισμό
και βούληση
πορεύονται στη σκιά
στη συντελεσθείσα θυσία
Η νύχτα
έχει καλύψει το μοιραίο
την άλωση
θα ακολουθήσει η πτώση
Η ανώφελη προσφορά
μεγαλειώδης
γεγονός
καθαρά πνευματικό.