Σας φανερώνω ένα μυστήριο…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Προσέξτε, σᾶς φανερώνω ἔνα μυστήριο: δέν θά πεθάνουμε ὅλοι, ὅλοι ὅμως, νεκροί καί ζωντανοί, ὅταν ἔλθει ὁ Χριστός, θά μεταβληθοῦμε. Σέ μία στιγμή, σέ μιά ματιά, ὅταν θά ἠχήσει ἡ τελευταία σάλπιγγα• διότι θά σαλπίσει ἡ σάλπιγγα καί οἱ νεκροί θά ἀναστηθοῦν ἄφθαρτοι, καί ἐμεῖς θά μεταβληθούμε. Καί ὅταν αὐτό πού εἶναι φθαρτό ἐνδυθεῖ τήν ἀφθαρσία καί τό θνητό ἐνδυθεῖ τήν ἀθανασί, τότε θά ἐκπληρωθεῖ ὁ λόγος πού εἶναι γραμμένος στήν Π. Διαθήκη:

“Ἀφανίστηκε ὁ θάνατος καί νικήθηκε. Ποῦ εἶναι, θάνατε, τό κεντρί σου; Ποῦ εἶναι Ἅδη, ἡ νίκη σου;” Τό κεντρί τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ δέ δύναμη τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ νόμος. Ἄς εἶναι εὐλογημένος καί δοξασμένος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος διά τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μας δίνει τήν νίκη.

Α΄ Κορ. 15, 42-44 καί 51-57