ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΜΕ ΠΟΘΟ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Ὅσοι ἀγάπησαν μέ πολύ πόθο τόν τρόπο σκέψεως καί ζωῆς, πού περιέχεται στήν καινή διδαχή τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔγιναν ἔτσι μέ τόν φόβο καί τόν τρόμο, οὔτε μέ τήν ἀπειλή καί τήν τιμωρία, ἀλλά μέ τήν θεία ἀγάπη καί τόν ζωντανό πόθο γιά τόν Θεό.


Καί δέν χρειάστηκαν, οὔτε έντολές καί νόμους, γιά νά ἀκολουθήσουν τήν ἀρετή καί νά ἀποφύγουν τήν κακία, ἀλλά ὡς τέκνα εὐγενικῆς καταγωγῆς καί ἐλεύθερα καί ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀξίας τους, χωρίς κανένα φόβο καί καμμιά τρομοκρατία, ἀπό μόνοι τους πορεύτηκαν πρός τήν ἀρετή.

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό ἔχοντες τό αὐτό πνεῦμα.