ΑΦΕΛΕΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

«Προσέχετε τούς ἑαυτούς σας, γιά νά μήν χάσουμε αὐτά πού ἐργαστήκαμε, ἀλλά νά λάβουμε πλήρη μισθό. Ὅποιος δέν μένει πιστός στήν διδαχή τοῦ Χριστοῦ ἀλλά τήν παραβαίνει, δέν ἔχει κοινωνία μέ τόν Θεό. ὅποιος μένει στήν διδαχή τοῦ Χριστοῦ, αὐτός ἔχει κοινωνία καί μέ τόν Πατέρα καί μέ τόν Υἱό.

Ἄν κάποιος ἔρχεται πρός ἐσᾶς καί δέν διδάσκει αὐτήν τήν διδαχή, νά μήν τόν δέχεστε στό σπίτι σας καί μήν τόν καλωσορίζετε. Γιατί ὅποιος τοῦ λέει χαιρετισμό συμμετέχει στά πονηρά του ἔργα». (Β΄ Ἰωάννου 8 – 11) Ἀφελεῖς σαρακοστιανές ἀπορίες: Ἄν ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ δίδασκε νά μήν βάζουμε σπίτι μας ὅσους διδάσκουν ἀντίθετα ἀπό τόν Χριστό, γιατί ἐμεῖς τούς ἔχουμε καθημερινά σπίτι μας ὧρες ἀτελείωτες, τούς ἀκοῦμε μέ προσοχή, τούς ἀφήνουμε νά λένε ὅ, τι θέλουνε, λέμε πώς ἐνημερωνόμαστε ἀπ’ αὐτούς καί τούς ἀναθέτουμε τήν ἀπασχόληση τῶν παιδιῶν μας;

Γιατί αὐτό ἀκριβῶς κάνουμε ἔχοντας αὐτιά καί μάτια στήν τηλεόραση κάθε μέρα, ἐπιτρέποντας νά μᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου διαρκῶς. Καί μήν ποῦμε ὅτι εἴμαστε ἄτρωτοι, γιατί δέν εἴμαστε. Ἀφοῦ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι νά ἐντρυφεῖ στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί δίνουμε τόσο χρόνο στήν παραπληροφόρησή μας; Καί μήν ποῦμε πώς ξέρουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί ἐλάχιστοι ἀπό ἐμᾶς γνωρίζουν τό εὐαγγέλιο, κι ἐλάχιστοι ἀφιερώνουμε χρόνο γενικώτερα στήν μελέτη. Δέν ἠθικολογοῦμε, ἐπί τῆς οὐσίας ἀναφερόμαστε. Ἡ τηλεόραση ἔχει σκοπό τό κέρδος κι ὄχι τήν ἀγωγή τῆς ψυχῆς (στό μεγαλύτερο ποσοστό τά προγράμματα δέν προωθοῦν τόν πολιτισμό, ἀλλά ἀπευθύνονται στά κατώτερα ἔνστικτά μας, εἶναι γεμᾶτα βία καί σέξ), δέν προωθεί τόν διάλογο ἀλλά τούς διαπληκτισμούς καί τήν ὀχλαγωγία (βλέπε εἰδήσεις), δέν ἐνημερώνει ἀλλά συνήθως παραπληροφορεῖ (βλέπε ἄχρηστες εἰδήσεις), δέν προωθεῖ τήν εὐχαριστία ἀλλά τήν γκρίνια καί τήν μιζέρια (ὅλοι παραπονιοῦνται καί γκρινιάζουν), δέν παρουσιάζει τά καλά ἀλλά τά ἄσχημα τοῦ κόσμου, καί μαζί μέ ὅλα αὐτά εὐτελίζει τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου (τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς ἐμπορεύσιμο εἶδος).

Εμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι κι ὄχι τά κανάλια. Φταῖμε ἐμεῖς πού βλέπουμε τά προγράμματα, ἐμεῖς τά βάζουμε στό σπίτι μας καί μέ τόν τρόπο μας συμμετέχουμε στά πονηρά ἔργα καί παθητικά τά ἀποδεχόμαστε. Γιά σκεφτεῖτε: εἶναι σά νά βάζουμε στό σπίτι μας αἱρετικούς, πλάνους, συκοφάντες κλπ, νά μᾶς κηρύξουν. Ἄς ἀντισταθοῦμε λοιπόν κι ἄς διώξουμε τούς ἀπρόσκλητους ἐπισκέπτες. (Ἤ ἄς περιοριστοῦμε αὐστηρά σέ ὅσα προγράμματα, εἶναι ψυχωφέλιμα καί πραγματικά ἐνημερώνουν). Ἡ Σαρακοστή εἶναι μιά καλή εὐκαιρία γιά νά ξεκινήσουμε. Καλή δύναμη.