19/2: ΟΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΜΨΙΝ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Ὁσίων τήν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τήν πόλιν ἐφαίδρυνας,
τῶν Ἀθηναίων τή σή,
ἀσκήσει καί χάριτι, σύ γάρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ,
ἤθλησας δί’ ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον,
διο σέ ὤ Φιλοθέη, Χριστός ἐδόξασε
.


Συγκινητικό ντοκουμέντο: Ἐπιστολή – ἔκκληση τῆς (ὁσίας) Φιλοθέης μοναχῆς πρός τήν γερουσία τῶν Βενετῶν.
(Κρατικό ἀρχεῖο Βενετίας)

Ἡ ὑπογραφή τῆς ὁσίας (λεπτομέρεια)

Τό ἐξώφυλλο τῆς ἔκδοσης τῆς πρώτης ἀκολουθίας τῆς ὁσίας, Βενετία 1775